Dagblad070 | 'Bronovo moet blijven' bij Tweede Kamer

'Bronovo moet blijven' bij Tweede Kamer

mainImage

Vandaag, 25 september 2019, staat Bronovo op de agenda van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. De Facebookgroep 'Bronovo MOET blijven' heeft een inbreng verzorgd.  

"Op 14 februari 2019 diende het lid Van Brenk (50 plus) een motie in over de ouderenzorg in Bronovo. Dit was tijdens het VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg. De motie Van Brenk: 'verzoekt de regering erop toe te zien dat huisartsen, patiëntenorganisaties en ouderenorganisaties hierbij betrokken worden; verzoekt de regering tevens de vinger aan de te pols houden en de Kamer regelmatig te informeren over de stand van zaken'.”

"Op 5 september 2019 schrijft minister Bruno Bruins als antwoord dat het HMC hem heeft laten weten dat zij in Den Haag Noord/Oost (het verzorgingsgebied van HMC Bronovo) in samenspraak met alle belanghebbenden en de zorgpartners (waaronder huisartsen, organisaties voor ouderen- en thuiszorg en bewoners van de wijk) een innovatief concept dichtbij in de wijk zullen ontwikkelen ten behoeve van de zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen." 

Uit berichten op de Facebookgroep “Bronovo MOET blijven” en hun pagina blijkt dat er lang niet met alle belanghebbenden gesprekken gevoerd zijn. Uitnodigingen komen of vlak voor een bijeenkomst binnen en soms zelfs na een bijeenkomst. De minister vergeet verder dat HMC Bronovo niet alleen Benoordenhout en Bezuidenhout bedient, maar ook bewoners uit: Stadsdeel Scheveningen; Archipel buurt; Willemspark en Mariahoeve, zo stelt de groep.

Daarnaast komen volgens de groep ook patiënten uit Den Haag Centrum, Den Haag Zuidwest en de omliggende gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Vrschoten. Veel mensen uit de bovengenoemde gebieden worden niet allemaal betrokken bij de samenspraak. Daarnaast zijn vele expats niet op de hoogte wat er allemaal met Bronovo gebeurt. "Hoe garandeert de minister ziekenhuiszorg als al deze mensen zonder ziekenhuis komen te zitten. We praten hier over een bevolkingsgroep van zo’n 100.000 mensen. Na de zekere sluiting van het HAGA Rode Kruis-ziekenhuis komen daar nog zo’n 60.000 mensen uit de wijken Segbroek en Vogelwijk bij. In het rapport van KPMG, waarop de sluiting van Bronovo is gebaseerd, wordt geen rekening gehouden met een door de Gemeente bevestigde bevolkingsgroei van 5000 inwoners per jaar." 

Het bestuur van het Haags Medisch Centrum gaat er volgens de Facebookgroep ten onrechte vanuit dat alle mensen die nu een SEH nodig hebben, naar het Westeinde ziekenhuis (kunnen) gaan. Gevolg van de sluiting van de SEH bij Bronovo op 1 juli 2019 is dat ook de SEH’s van ziekenhuizen in de nabije omgeving extra belast worden. De patiënten worden alle kanten uit gestuurd. De berichten van leden op de Facebookgroep “Bronovo MOET blijven” bevestigen dat.

De Facebookgroep Bronovo MOET blijven vraagt zich af hoe de minister de vinger aan de pols denkt te houden en de Kamer bij nieuwe ontwikkelingen te informeren als niet eens alle belanghebbenden benaderd worden.

"Het bevreemdt ons dat enerzijds het HMC de locatie Bronovo om financiële redenen zou moeten afstoten en dan anderzijds beweert iets op die locatie te (laten) ontwikkelen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat HMC zo’n 6000 m2 gaat exploiteren. Wij kennen alleen een initiatief waarin wordt uitgegaan dat HMC zo’n 6000 m2 gaat exploiteren. Tevens willen wij de minister wijzen op het feit dat het LUMC inmiddels attractiepark Duinrell en diverse sportverenigingen in en rondom het Benoordenhout verzoekt geen ongevallen te sturen naar de spoedeisende hulp van het LUMC. De spoedeisende hulp van HAGA Leyenburg is zo overbelast dat gevallen worden doorverwezen naar Delft. Met zeer zieke patiënten mag niet worden gesleept. Een ziekenhuis moet patiënten verzorgen."