Dagblad070 | Burgemeester Remkes maak werk van integriteit

Burgemeester Remkes maak werk van integriteit

mainImage

Burgemeester Remkes gaat werk maken van de integriteit in de stad. Hij constateert in een brief aan de raad dat het hebben van gedragscodes, protocollen en werkwijzen “op zich niet voldoende is” . “Ik ga de regels in ieder geval tegen het licht houden en kijken waar deze nog duidelijker, scherper of indringender kunnen en moeten. Daarnaast ga ik een slag maken om integriteit daadwerkelijk in te bedden in onze manier van werken, cultuur en omgangsvormen, zowel bestuurlijk als ambtelijk.”

Remkes gaat daarvoor met een extern adviesbureau aan de slag. In het voorjaar moet dat al tot een rapport met aanbevelingen leiden, aldus de burgemeester. “Met dat rapport wil ik komen tot concrete verbetervoorstellen.”

Hij wil ook dat, zoals is afgesproken, er een gemeentelijk integriteitsprogramma komt met een standaard risicoanalyse op integriteit bij gemeentelijke projecten en risicoanalyses op integriteit van vergunningenprocedures, werkprocessen en besluiten.

Naar aanleiding van het lopende justitiële onderzoek naar twee ex-wethouders, laat Remkes weten dat screening van kandidaat-wethouders voortaan een standaard werkwijze zal zijn. Ook wil hij structurele aandacht voor nevenfuncties van bestuurders, ambtenaren en raadsleden en wil hij met de raad afspraken maken over een aangepaste procedure voor het omgaan met nevenfuncties.
Remkes geeft aan dat het niet gelukt is, mede door het externe onderzoek, voor het eind van 2019 te komen met de afgesproken (in de motie Integriteitsbeleid) evaluatie en actualisatie van het beleid.

De burgemeester eindigt zijn brief aan de raad met: “Ik realiseer mij dat dit een ambitieuze visie is. Dat is ook mijn bedoeling. Ik leg de lat bewust hoog, omdat een stad als Den Haag - Stad van Vrede en Recht - dit verdient. “


Door: brief aan gemeente | Foto: ANP