CDA: Huiseigenaren dupe van vleermuizen-bureacratie

16 November 2023, 12:48 uur
Politiek
mainImage

Het CDA in de gemeenteraad vraagt opnieuw aandacht voor vertragingen bij het isoleren van huizen door vleermuizen. De partij wil dat de gemeente Den Haag met wijkplannen komt, zodat huiseigenaren niet meer zelf onderzoeken hoeven te laten doen.

"Huiseigenaren moeten nu nog een extra ecologisch onderzoek laten doen, om te kijken of er misschien een vleermuis in hun spouwmuur zit. Zo'n onderzoek is vaak drie keer zo duur is als het isoleren zelf", zegt gemeenteraadslid Hinke de Groot. "Zo gaat niemand isoleren, terwijl dat hard nodig is voor het verduurzamen van de stad en de energierekening."

De Groot: "Deze regels schieten hun doel voorbij door hoge kosten, lang onderzoek en vertragen het isoleren teveel. We moeten juist zorgen dat bewoners hulp krijgen, in plaats van dat zij door al deze rompslomp afzien van isoleren. Daarom is snel een plan op wijkniveau nodig voor het beschermen van dieren zoals de vleermuis, zodat individuele bewoners niet met dit geneuzel zitten.”

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag

Onder in een la

Uit schriftelijke vragen van het CDA blijkt dat er in 2018 al een plan is ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden om per gebied te kijken naar de aanwezigheid van vleermuizen in plaats van per gebouw. Echter blijkt dat ruim vijf jaar later het plan nog steeds niet af is. Ook geldt dit plan alleen voor panden in eigendom van de gemeente, wat de Haagse burger niet helpt.

Pas in 2024 komt er een onderzoek om hulp te bieden aan Haagse woningeigenaren. Dit is volgens het CDA veel te laat. De Groot: “We weten al sinds 2018 dat dit probleem er is; er moet nu aan een oplossing gewerkt worden. Misschien kan het plan, dat al vijf jaar ergens onder in een la ligt, afgestoft en uitgebreid worden van gemeentepanden naar alle panden.” De Groot gaat het college oproepen om op korte termijn met een oplossing te komen voor huiseigenaren, die door vleermuizen nu niet meer gaan isoleren.