Dagblad070 | CDA in Haagse coalitie: samen voor de stad

CDA in Haagse coalitie: samen voor de stad

mainImage

Het CDA Den Haag is trots op het bereikte akkoord met de VVD, D66, GroenLinks en PvdA dat vanmiddag is gepresenteerd. Vijf partijen hebben samen de verantwoordelijkheid genomen om een nieuwe coalitie te vormen om de stad weer in rustiger vaarwater te brengen de komende jaren.

Het was geen gemakkelijke opgave om onder de huidige financiële omstandigheden niet alleen een begroting te maken die sluitend is, maar ook de bezuinigingen die helaas nodig zijn om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen, eerlijk te verdelen over de stad. Het CDA Den Haag is opgelucht dat we de bezuinigingen op welzijn, zorg en jeugd grotendeels hebben kunnen terugdraaien. Wij zijn van mening dat deze bezuinigingen onevenredig hard drukten op de meest kwetsbaren in onze stad. “Het terugdraaien van de bezuinigingen was onze inzet bij de onderhandelingen, en we zijn blij dat dit is gelukt: zo kunnen we goede zorg voor iedereen die het nodig heeft garanderen”, meldt fractievoorzitter Daniëlle Koster.

Een andere grote opgave voor onze stad is de woningmarkt. “Vooral starters op de woningmarkt hebben het moeilijk; er zijn te weinig betaalbare woningen voor hen”, vindt CDA-raadslid Kavish Partiman. Mede dankzij het CDA Den Haag komt er een fonds van 50 miljoen voor betaalbare woningen voor onder andere starters. Ook belangrijk voor het CDA is betaalbaar parkeren. Na de verhogingen voortvloeiend uit het coalitieakkoord van 2018, zullen dankzij het CDA Den Haag de parkeertarieven de komende jaren niet verder worden verhoogd. 

Leefbaarheid is een belangrijk thema in het akkoord. De coalitiepartijen focussen niet alleen op leefbaarheid door de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking te verbeteren, maar ook door te investeren om overlast tegen te gaan. Vooral in de Zevensprong, Weimarstraat en Van Baerlestraat wordt extra ingezet om overlast, vaak drugsgerelateerd, aan te pakken. “Daar zijn we blij mee, we hopen dat we overlast effectiever en sneller kunnen bestrijden, zodat bewoners weer prettiger in deze straten kunnen wonen”, zegt Koster. Er komen meer geïntegreerde handhavingsacties en we nemen maatregelen tegen overlast en ondermijning door winkels en horeca. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van het opzetten van een Pandenbank om leegstand en te veel ongewenste winkels en horeca in winkelstraten tegen te gaan.”