Dagblad070 | CDA: OZB-verhoging nodig voor de zorg

CDA: OZB-verhoging nodig voor de zorg

mainImage

De Haagse fractie van het CDA ziet mooie punten in de donderdag gepubliceerde begroting, maar ziet ook structurele tekorten. “Hoewel we de zorgbezuinigingen voor een deel hebben kunnen terugdraaien, blijft het helaas noodzakelijk om maatregelen te nemen op dit programma”, aldus voorzitter Kavish Partiman. 
Hij is vooral blij dat de gemeente na een "zeer tumultueuze periode"weer in rustiger vaarwater is gekomen en dat er sprake is van een sluitende begroting.

De OZB-verhoging vindt het CDA verantwoord omdat die stijging "nodig bleek om de maatregelen op de zorg enigszins te kunnen verzachten”. Voor de partij staat het voorop dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij behoeft. De partij is tevreden over de flinke investeringen in de bouw. Met het fonds van 50 miljoen voor
betaalbare woningen wordt het voor starters op de woningmarkt makkelijker om aan een huis te komen, denkt de fractie, die aangeeft dat door de bevolkingsgroei deze impuls voor meer betaalbare woningen broodnodig is.

 


Door: persbericht