Dagblad070 | Coalitie omarmt advies hervorming arbeidsmarkt

Coalitie omarmt advies hervorming arbeidsmarkt

mainImage

De regeringspartijen kunnen zich in grote lijnen vinden in het advies van de commissie-Borstlap om de arbeidsmarkt te hervormen. De analyse van Borstlap is juist, vindt Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD). De arbeidsmarkt is onvoldoende klaar voor de toekomst.

Het rapport laat zien voor welke uitdagingen de Nederlandse arbeidsmarkt staat en biedt nuttige bouwstenen voor toekomstig beleid. "Iedereen moet kunnen werken", aldus Tielen. "Daar kan nog wel wat aan verbeterd worden."

Het is goed als er minder onzekerheid komt voor werknemers, zegt Tielen verder. Maar het is ook belangrijk dat er voor ondernemers ruimte is om te ondernemen en vrijheid om risico’s te nemen. Ze verwacht overigens niet meteen radicale ingrepen. "De VVD wil niet volgende week de hele arbeidsmarkt omploegen."

D66 is het eens met de commissie-Borstlap dat "we anders met werk moeten omgaan". Zekerheden voor alle werkenden zijn heel belangrijk, maar dat hoeft echter niet per se een vaste baan te zijn. Steeds meer mensen werken graag als zelfstandige, omdat dit hun juist vrijheid en autonomie geeft om hun werk zo in te richten als zij willen, aldus Kamerlid Steven van Weyenberg.

Hij vindt ook dat werknemers met onzekere uren of een onzeker contract extra moeten worden beloond. Daarvoor is het wel nodig dat werkgevers makkelijker afscheid moeten kunnen nemen van een werknemer als het echt niet werkt.

CDA-Kamerlid Hilde Palland streeft naar een eerlijke arbeidsmarkt voor iedereen. Dat "vraagt om meer zekerheden voor alle werkgevers, ondernemers en werknemers. De doorgeslagen flexibilisering moeten we tegengaan. De analyse in dit rapport bevestigt dat."

Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt het goed "als we de kloven tussen zzp’er en werknemer en tussen vast en flex-contract kunnen verkleinen, om te voorkomen dat werkenden tegen elkaar worden uitgespeeld op loon en op zekerheid."


Foto: Wikipedia