Dagblad070 | College breidt 'corona-communicatie' verder uit
mainImage

College breidt 'corona-communicatie' verder uit

25 maart 2020, 18:43 uur
Politiek

In de strijd tegen het coronavirus is de communicatie vanuit de verschillende overheden van essentieel belang. Dat blijkt ook uit het grote aanal mensen dat alleen al vorige week actief informatie heeft gezocht bij de gemeente Den Haag. Ruim 2000 mensen belden naar het nummer 14070  met allerlei vragen gerealeerd aan corona. Daarnaast werd de webiste van de gemeente, denhaag.nl, bezocht door bijn 14.000 mensen die ook daar actief op zoek waren naar informatie. Ondernemers namen in groten getale contact op met het ondernemerspunt.

Uitgangspunt van het communicatiebeleid van de gemeente kent een aantal speerpunten zo maakte het college woensdag bekend: duidelijkheid, daadkracht, realisme en empathie. Vanaf het begin van de crisis kent de gemeente een speciaal team met specialisten uit alle communicatiedisciplines die zoveel mogelijk stakeholders, inwoners en ondernemers in de stad informeren.

Het college heeft inmiddels besloten de communicatie te veranderen. Die was tot nu toe vooral gericht op het algemene publiek en in het Nederlands. Vanaf nu echter wordt er in meerdere talen gecommuniceerd in een poging alle inwoners van de stad te bereiken. Belangrijk is ,zo geeft het college aan, is 'moeilijk bereikbare doelgroepen' te bereiken. Het gaat dan om

- Kinderen en jongeren. Er komt een speciale website gericht op ouders van jonge kinderen. Ook zal er gebruik worden gemaakt van de nieuwsbriefvoorziening van het Haagse CJG. De gemeente gaat ook communiceren via het JIP, het Jongeren Informatie Punt. Het punt kanalen en zogenoemde influencers die actief aan de slag kunnen voor ons.

- Moeilijk te bereiken doelgroepen. Hoewel het gewone leven bijna stil staat, worden er volgens de gemeente in een aantal wijken de maatregelen niet goed nageleefd. Zo is er, zoals ook fracties al hebben aangegeven, sprake van samenscholing op straat of parken. Een al gestarte social media campagne wijst mensen op de noodzaak 1,5 meter afstand te houden en drukke plekken te vermijden. Naast tekst is er ook gecommuniceerd in iconen.

- Ouderen. Het college zoekt contact met zorginstellingen en doet een extra beroep op elke Hagenaar om ouderen te helpen.

- Ondernemers. Op denhaag.nl staat informatie over de maatregelen van het Rijk. Het Ondernemerspunt is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers in Den Haag.

- Slechthorenden en slechtzienden. Het Rijk heeft specifieke middelen ingezet om deze doelgroep te bereiken. De gemeente Den Haag monitort of er extra middelen ingezet moet worden voor deze doelgroep. 

- Meerdere talen. Het college heeft besloten het huidige taalbeleid tijdelijk los te laten. Bulgaars, Pools, Arabisch zijn bijvoorbeeld de talen die nu extra naast Nederlands, Frans en Engels worden ingezet.