Dagblad070 | College: coulance met regels heeft ook grenzen

College: coulance met regels heeft ook grenzen

mainImage

Het college is (vanzelfsprekend) bereid tot coulance bij het vasthouden aan regels in deze voor ondernemers zware corona-periode, maar dat wil niet betekenen dat meteen ook alles mag. Dat laat het collede de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos weten die in actie kwam voor een ondernemer op de Fahrenheitstraat en een op de Grote Markt.

De eerste ondernemer wilde al enige tijd naast eten in zijn restaurant ook ijs aan de straat verkopen. Door de coronamaatregelen kwam dat laatste in een versnelling. Echter, hij wilde daarvoor een reclamebord plaatsen aan de straatzijde, terwijl de regels aangeven dat zo'n bord alleen aan de huiszijde mag worden geplaatst. 

Een BOA had de ondernemer aangegeven dat het bord moest worden verplaatst. Uit het antwoord van wethouder Bredemeijer is op te maken dat dat terecht was. "We bieden extra ruimte aan ondernemers, maar alleen wanneer dit niet leidt tot onevenredige overlast voor omwonenden en andere betrokkenen. De huidige situatie vraagt dat we allemaal wat ruimte bieden aan de ander, maar een claim op de ruimte van een ander kunnen we als gemeente niet tolereren."

Ook wat betreft een horeca-aangelegenheid op de Grote Markt kreeg HvDH/GdM geen gelijk van de wethouder. De fractie wilde dat het college een restaurant toestond parasols te plaatsen. Volgens het college was er echter al twee keer een aanvraag voor een onder meer te grote parasol ingediend door de ondernemer.

Niet alleen zou de voorziening de groei van bomen kunnen belemmeren, de gemeente ziet ook niet in waarom de ene horeca-aangelegenheid zich wel aan de regels qua uitstraling en grootte zou moeten houden, zoals de andere zaken op de Grote Markt, en één zaak niet. Daarom is de aanvraag mede afgekeurd op het gelijkheidsbeginsel, aldus Bredemeijer.

 


Foto: Alice van Schoonhoven Publiciteit