Dagblad070 | College eens met kritiek op Regiotaxi

College eens met kritiek op Regiotaxi

mainImage

Het college deelt de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat het onaanvaardbaar is dat de Regiotaxi, mensen, waaronder
veel ouderen, uren laat wachten. Dit terwijl mensen de taxi nodig hebben voor ziekenhuisbezoek, revalidatie en voor het hebben van een sociaal leven.

Het gemeentebestuur vindt net als de Haagse fractie dat gebruikers van de Regiotaxi moeten kunnen uit gaan van de stiptheid die de organisatie beoogt in haar beleid.

In antwoord op vragen van de fractie of de gemeente zich wil inzetten voor een betere dienstverlening, stelt het college dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als opdrachtgever verantwoordelijk is voor het verbeteren van de dienst. De metropoolregio heeft aangegeven ritgegevens te controleren en in gesprek te zijn met de Regiotaxi over verbeteringen. Ook legt de MRDH boetes op bij vertragingen van een uur of langer als er geen aanvaardbare reden is voor de
vertraging. Het college zal het belang van de goede dienstverlening benadrukken bij de MRDH, onder andere tijdens de periodieke regionale overleggen met de vanuit de metropoolregio aangestelde contractmanager Regiotaxi.


Door: beantwoording | Foto: ANP