Dagblad070 | College kost de gemeente Den Haag bijna 4 miljoen

College kost de gemeente Den Haag bijna 4 miljoen

mainImage

Het hebben van een college van burgemeester en wethouders kost de stad Den Haag bijna/nog geen 4 miljoen euro per jaar, 3,795 miljoen om precies te zijn. Verreweg het grootste deel daarvan gaat op aan de zogenoemde personele lasten, 1,9 miljoen. Dat betreft dan niet alleen salaris maar ook pensioen en wachtgelden die de gemeente moet uitkeren.

De apparaatskosten van het college, dat wil zeggen huisvesting en de kosten die gemoeid zijn met het vervoer van de burgemeester en wethouders, zijn volgens een opgave van waarnemend burgemeester Remkes 920.000 euro. Daar zitten dan ook de salarissen voor de chauffeurs bij.

En soortgelijk bedrag, 911.000 euro, gaat op aan representatiekosten van het college, inclusief alle jaarlijkse evenementen en herdenkingen. Remkes laat in zijn brief aan de raad weten dat 'alle personele lasten inclusief pensioenen en wachtgelden worden verstrekt conform landelijke wet- en regelgeving'.