Dagblad070 | College presenteert actieplan Een positieve sportcultuur
mainImage

College presenteert actieplan Een positieve sportcultuur

16 oktober 2020, 15:07 uur
Politiek

Het college heeft vrijdag zijn ‘Actieplan ‘Een positieve sportcultuur' Den Haag 2020-2022’ gepresenteerd. Het geeft daarin aan hoe het de Haagse sportverenigingen wil ondersteunen bij het verkrijgen en het behouden van een positieve sportcultuur.

Het actieplan bevat onder meer een aantal punten die de gemeente tussen nu en 2022 wil realiseren. Zo is er een stappenplan opgezet waarmee verenigingen een positieve sportcultuur kunnen waarborgen. De bewustwording van de noodzaak daarvan zal worden gestimuleerd.

Er is daarnaast aandacht voor een pedagogisch sportklimaat, gericht op het verbeteren en ondersteunen van pedagogische vaardigheden van trainers en coaches. Daarbij gaat het om pesten, groepsdruk, individuele zorgen e.d. Volgens de gemeente is een pedagogisch sportklimaat een must om ervoor te zorgen dat spelplezier wordt gestimuleerd. Het plan richt zich ook op de betrokkenheid van ouders bij het creëren van een positieve sportcultuur.

De gemeente realiseert zich dat ook in de sportwereld inclusie en discriminatie nog elke dag voorkomen.  ‘Anders zijn’ wordt bij veel dan wel sportverenigingen steeds normaler geacht, zo valt te lezen in het actieplan, maar is zeker nog niet altijd vanzelfsprekend. "Iedereen is welkom bij de sportverenigingen, selectie of ballotage past daar niet bij noch discriminatie op basis van afkomst, huidskleur en geaardheid, of bijvoorbeeld het hebben van een Ooievaarspas."

Nauw daaraan verwant is grensoverschrijdend gedrag, onacceptabel stelt het college dat daarom gedragsregels binnen een vereniging noodzakelijk zijn.  In het plan maakt de gemeente onderscheid tussen drie vormen van dat gedrag. Als eerste seksuele intimidatie (online en offline), ongewenst seksueel contact, misbruik, aanranding of zelfs verkrachting. Als tweede agressie, intimidatie, opstootjes, en mishandeling. En als derde zaken waarin mensen anders worden behandeld, achtergesteld worden of uitgesloten worden op basis van (persoonlijke) kenmerken.

Het benodigde budget vanuit de gemeente voor de acties en ondersteuningsmiddelen is maximaal 75.000 euro per jaar.