mainImage

'College schendt afspraak over vakantiestop bij inspraak'

22 juli 2021, 15:55 uur
Politiek

De gemeente heeft een belangrijk plan over de toekomst van Den Haag Zuidwest in de vakantieperiode ter inzage gelegd. Dit is volgens de Haagse Stadspartij en de SP in strijd met afspraken die hierover gemaakt zijn. In schriftelijke vragen roepen de raadsleden Bos (Haagse Stadspartij) en Arp (SP) het college op het matje.  

Het gaat om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Den Haag Zuidwest (NRD Zuidwest), een belangrijk plan dat de grootschalige sloop en herontwikkeling van Den Haag Zuidwest voor de komende 20 jaar mogelijk moet maken. Peter Bos: “Het plan behelst de sloop van duizenden woningen en het wegvagen van hele delen van Den Haag Zuidwest. De plannen zullen de levens van duizenden inwoners op z’n kop zetten. Het is van groot belang dat iedereen hier op kan reageren, en inspraak kan leveren”. 

In 2004 zijn hierover afspraken gemaakt tussen gemeenteraad en college n.a.v. een motie van de SP. Het college beloofde toen om in principe geen plannen ter inzage te leggen tijdens de vakantieperiode.  


Foto: Peter Bos