College: veiligheid voor fietsers en voetgangers

15 April 2020, 22:46 uur
Politiek
mainImage

Het college kiest in ‘Kiezen voor Verkeersveiligheid’ Verkeersveiligheidsstrategie Den Haag 2030, vooral voor het veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Dat betekent dat de gemeente kruispunten en wegen gaat aanpakken en dat in woongebieden en straten met gemengd verkeer maximaal 30 kilometer per uur de norm gaat worden. 

Wethouder Van Asten denkt dat door fietsers en voetgangers de ruimte te geven, zij niet alleen veiliger in het verkeer zijn maar zich ook veiliger gaan voelen. Daardoor ontstaat een situatie waarvan ook alle andere weggebruikers in de stad van zullen profiteren. 

De maatregelen van het college komen onder meer voort uit het feit dat het aantal verkeersdoden niet daalt: van ongeveer 900 verkeersdoden en gewonden in 2015 naar ruim 1.150 in 2018. Daaruit blijkt volgens de wethouder dat de aanpak van de afgelopen jaren om de verkeersveiligheid te verbeteren onvoldoende was. Uit de cijfers blijkt dat ruim de helft van de verkeersdoden en -gewonden viel op een kruispunt en meer dan 75% van de slachtoffers op een 50 km/uur-weg. Het college kiest er daarom voor om op die wegen waar auto en fietsverkeer gemengd is, de maximale snelheid terug te brengen naar 30 km per uur.

Volgens Van Asten blijkt uit de cijfers over de verkeersveiligheid in de stad ook dat vrachtwagens een bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid. In de afgelopen twee jaar kwamen vier fietsers om bij botsingen met vrachtwagens. Onderzoek moet aangeven  waar en op welke manier het mogelijk is vrachtauto’s te weren. Het college heeft de ambitie om de komende twee jaar te experimenteren met het vrachtwagen-vrij maken van drukke schoolroutes in de ochtendspits. Ook kijkt het college welke technische voorzieningen aan vrachtwagen kunnen worden opgelegd om zo dodehoekongevallen te voorkomen. 

Het college gaat ook niet alleen verkeersveiligheidsrisico’s proactief in kaart brengen, maar ook meteen maatregelen treffen om die risico’s te verkleinen of zelfs helemaal weg te nemen.  Het gaat daarbij om situaties met een hoog of verhoogd risico waar vroeg of laat uiteindelijk meer slachtoffers zullen vallen. Daarnaast zet de gemeente blijvend in op de werkzaamheden die al succesvol zijn gebleken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals de aanpak van black spots en het inrichten van Schoolzones.