Dagblad070 | College wil 10 miljoen extra voor 'kindcentra'

College wil 10 miljoen extra voor 'kindcentra'

mainImage

Het college wil 10 miljoen euro beschikbaar stellen om door te gaan kunnen met het streven om in het basisonderwijs bij voorkeur zogenoemde kindcentra te bouwen, waarbij kinderopvang (inclusief VVE), BSO en onderwijs op één plek worden aangeboden.

De gelden dienen ook om daarnaast bij elk nieuw schoolgebouw altijd te streven naar goede voorzieningen, het basisprincipe zoals dat eerder dit jaar is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan 2020-2030.

Het voorstel van het college aan de raad moet ervoor zorgen dat het in 2014 ingestelde beleid wordt voortgezet. De raad besloot toen om bij nieuwbouw van schoolgebouwen tegelijkertijd rendabel (vervangende) nieuwbouw te realiseren van accommodaties voor kinderopvang, en de bestaande voorraad accommodaties kinderopvang in stand te houden zolang er behoefte aan bestaat. 

Daar werd 18 miljoen euro voor vrijgemaakt. In 2018 bleek dat geld op, en werd nog eens 8 miljoen beschikbaar gesteld. Met die investeringskredieten zijn de afgelopen jaren diverse accommodaties kinderopvang opgeleverd, zoals Erasmusweg (Ds. van den Boschschool), Paulus Buijsstraat (Eben Haezer) en Baambruggestraat (Helen Parkhurstschool).

Op dit moment zijn volgens het college de navolgende (vervangende ) accommodaties kinderopvang in voorbereiding: Prins Mauritslaan (Duinoordschool) Donker Curtiusstraat (De Oase), Beeklaan (Toermalijn), Vroondaal permanente huisvesting (Kindcentrum Vroondaal), Ametisthorst (Waalse Louise de Coligny), Amalia van Solmsstraat (Liduina en Dr. M.M. den Hertogschool), Mozartlaan (Wonnebald), Merkusstraat (Nutsschool Bezuidenhout), Architect Berlagelaan (Houtwijk Montessorischool).