mainImage

Corona gaat verkiezingensmaatregelen beïnvloeden

4 september 2020, 07:51 uur
Politiek, Den Haag & Regio

De coronapandemie gaat zeker van invloed zijn op manier waarop ook in Den Haag de Tweede-Kamerverkiezingen volgend jaar gaan worden georganiseerd. Want hoe laat je mensen stemmen in één ruimte als die allemaal, de stemmers en de mensen van stembureau, zich dienen te houden aan de 1,5-meter samenleving en hygiënemaatregelen?

Dat wilde D66-fractievoorzitter Van der Werf, onder het motto 'regeren is vooruitzien', van het Haagse college weten. In zijn antwoorden geeft burgemeester Van Zanen aan dat zijn college, net als de regering, het belang erkent van goed georganiseerde verkiezingen die geen risico's voor de volksgezondheid mogen opleveren. Dat het ministerie van BZK en het RIVM werken aan richtlijnen waaraan stembureaus moeten voldoen, was echter geen reden voor het college om nu al niet maatregelen, beslissingen te nemen. Want nu al is duidelijk dat elf stembureaus in Den Haag nooit kunnen voldoen aan de eisen, en die zullen volgend jaar dan ook niet meer worden gebruikt.

Maar, omdat het college er aan hecht dat er wel een zelfde aantal plekken blijft waar Hagenaars en Hagenezen hun stem kunnen uitbrengen, wordt er druk gezocht naar vervangende locaties. Dat  blijkt echter niet zo makkelijk te zijn, geeft Van Zanen in zijn antwoorden aan. En, daar zijn dan ook weer extra kosten mee gemoeid waarbij het college ervan uit zegt te gaan dat het kabinet die meerkosten voor zijn rekening gaat nemen.

Welke specifieke maatregelen het ministerie en het RIVM allemaal gaan opleggen aan de stembureaus, moet in deze periode bekend worden, zo gaf Van Zanen het D66-raadslid aan. Maar dat zal zeker ook gaan over het gebruik van beschermingsmiddelen en andere specifieke hygiënemaatregelen. Daar kijkt het college ook al naar, zoals het daarnaast de mogelijkheid onderzoekt of en zo ja hoe het mogelijk is om het aantal uitgebrachte stemmen per stembureau en de lengte van de wachtrijen real time op de site van de gemeente weer te geven. "Op deze manier kunnen we kiezers vragen om drukte te vermijden." Samen met de andere grote steden worden er al simulaties uitgevoerd om te kijken hoe veilige verkiezingen zijn te houden.

De meerkosten voor de verkiezingen gaan volgens het college naast het werven van vervangende stembureaulocaties ook zitten in de huur van een tellocatie, beschermende maatregelen en materiaal voor op het stembureau, extra personeel voor de verkiezingsorganisatie, extra logistieke inzet en extra inzet van stembureauleden. "De daadwerkelijk hoogte van de meerkosten is afhankelijk van de precieze richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het RIVM", aldus Van Zanen.