Dagblad070 | Creatief zomerprogramma voor Haagse jongeren

Creatief zomerprogramma voor Haagse jongeren

mainImage

De gemeente is druk bezig om in de stad een 'creatief Haags Zomerprogramma voor jongeren en kinderen samen te stellen'. Inzet is dat in de hele stad kinderen van 18 juli tot en met 30 augustus gebruik kunnen maken van kinderopvang, zomerscholen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen, bewoners- en vrijwilligersorganisaties, musea en de bibliotheek.

Doel van de gemeente, zo geeft een woordvoerster desgevraagd aan, is tweeledig: enerzijds om mogelijke leerachterstanden in te halen, anderzijds ook om kinderen en jongeren 'gewoon een leuke zomer te bieden, na de afgelopen soms ingewikkelde maanden waarin ze veel thuis hebben gezeten en contacten met leeftijdsgenootjes hebben gemist'.

Wat betreft de veel geuite vrees, ook door meerdere fracties, dat door de corona-periode veel kinderen die het toch al moeilijk hadden een (nog grotere) leerachterstand hebben opgelopen, geeft de woordvoerster aan dat scholen doen op dit moment een inventarisatie om te kijken wat hun leerlingen nog extra nodig hebben om eventuele achterstanden in te lopen. "Op basis daarvan doen ze een beroep op de door het Rijk beschikbaar gestelde regeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s zoals zomerscholen. Ze houden ons daarvan op de hoogte."

Het college hoop dat met de inzet van zowel reguliere als extra ‘corona’ zomerscholen en kinderopvang kinderen en jongeren de gelegenheid krijgen om eventuele leerachterstanden in te lopen. Daarnaast zijn er diverse welzijnsinstellingen die, soms samen met de scholen in de wijk, zomeractiviteiten aanbieden speciaal voor die kinderen en jongeren die niet met vakantie gaan. "Maar denk ook aan laagdrempelige sportactiviteiten in de Haagse sporttuinen en op de Cruijff Courts met leeftijdsgenoot", zo geeft de woordvoerster aan.