Dagblad070 | CU-SGP niet gerust op keuzes college

CU-SGP niet gerust op keuzes college

mainImage

De keuzes die de  gemeente maakt in de nieuwe, donderdag gepresenteerde begroting, stelt de fractie van CU-SGP "nog niet altijd gerust". Fractievoorzitter Pieter Grinwis is blij met de extra inzet in de strijd tegen criminele activiteiten, maar houdt zijn hart vast bij de bezuinigingen van het gemeentebestuur op zorg en jeugd. "Alsof het niks is. Bovendien, dit jaar is al een maand onderweg!" Hij is vreest voor de gevolgen van de bezuinigingen voor de mensen in onze stad die zorg nodig hebben.

Dat het college 10 miljoen in de zorg wil bezuinigen door een "doelmatig en doeltreffende zorgaanbod", vindt hij leuk klinken, "maar als dat betekent dat een jongere die ‘beschermd woont’ niet de noodzakelijke begeleiding krijgt, dan komt de rekening later alsnog. En dagbesteding voor ouderen is geen luxe, maar gewoon nodig. Hierop bezuinigen is kortzichtig. " Grinwis haalt dan liever wat miljoenen weg bij city-marketing en evenementen. Ook de aangegeven, weliswaar minder harde, bezuingingen op medewerkers die zich bezighouden met zorg en jeugdhulp kunnen op weinig steun van de fractie rekenen.

Tevredener is hij over de extra gelden voor maatschappelijke opvang. “Het geld is hard nodig oor deze zeer kwetsbare doelgroep." Hij vindt het ook billijk dat het stadsbestuur ervoor heeft gekozen om een paar euro per maand meer te vragen van huizenbezitters. “Als we daarmee mensen die zorg nodig hebben in onze stad beter kunnen helpen, is het me dat absoluut waard."

Grinwis pleit er ook voor nu door te pakken voor Den Haag Zuidwest, en dus de plannen voor extra woningen, kleinschalige bedrijfsruimtes en de transformatie van winkelcentrum Leyweg snel uit te voeren. 

De fractievoorzitter heeft ook nog een suggestie waar het college zijn geld beter kan besteden: "Laten we geld besparen op het openingsstuk - laat het een treurspel zijn - bij Amare en nu gelden te gebruiken voor het toegankelijker maken van dit cultuurpaleis voor mensen met een beperking.”


Door: persbericht