D66 en PvdD: ‘Klimaatbeleid in Den Haag moet concreter’

5 June 2023, 11:26 uur
Politiek
mainImage
Helga Fischer (Wij-Kracht)

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Maar volgens D66 en de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad raakt deze ambitie uit zicht. Daarom lanceren zij samen een nieuwe aanpak. Om concrete stappen te zetten naar een klimaatneutrale stad, stellen ze voor om specifieke en meetbare doelen te formuleren.

Het initiatiefvoorstel ‘Stuur op het klimaat’ zet in op een concrete routekaart met jaarlijks monitoring en bijsturing. De routekaart geeft inzicht in wat wel en wat niet goed werkt in het huidige beleid. Dit maakt duidelijk wat nodig is om de klimaatdoelen te halen, zegt Yousef Assad (D66). "De gemeenteraad heeft meer duidelijkheid nodig over welke impact acties en maatregelen hebben op de CO2-ontwikkeling van Den Haag.  Op die manier is na te gaan hoe ver we zijn met onze klimaatdoelen."

D66 en de PvdD willen met hun voorstel een nieuwe impuls geven aan de aanpak van de klimaatcrisis. De fossiele uitstoot in Den Haag blijft al te lang veel te hoog, stellen de partijen. Zij slaan de handen ineen en willen zo een signaal geven dat oppositie en coalitie samen moeten werken om problemen op te lossen. Robert Barker (PvdD): "Om de klimaatcrisis aan te pakken is veel meer nodig dan er nu gebeurt. Het is nu of nooit; laten we aan de slag gaan."

Tekst gaat door onder foto.

Beter betrokken worden

Den Haag voelt nu al de gevolgen van de klimaatcrisis in de vorm van droogte en overvloedig water. De PvdD en D66 benadrukken daarom dat we niet alleen doelen voor 2030 moeten hebben, maar ook doelen voor nu. Hiermee willen ze de gemeente, inwoners en bedrijven aanmoedigen om klimaatvriendelijke keuzes te maken. Barker: "Zo verdwijnt een duurzaam Den Haag niet buiten zicht." Assad: "Bedrijven en burgers zijn onmisbaar voor de halen duurzaamheidsambities. Zij moeten daarom beter betrokken worden."