D66: Inspraak van bewoners Den Haag loopt gevaar

8 February 2024, 12:55 uur
Politiek
mainImage

Participatie mag nooit georganiseerd worden door organisaties die een zakelijk belang hebben bij de uitkomst, vindt D66 in de Haagse gemeenteraad.

Volgens de partij dreigt dat wel te gebeuren met de nieuwe richtlijnen van de gemeente voor inspraak van bewoners. "Een private partij heeft uiteindelijk een winstoogmerk en kan dus niet neutraal een democratisch proces organiseren", zegt fractievoorzitter Marieke van Doorn (foto). “Wij willen dat elke bewoner, hoe kritisch dan ook, mag meepraten. Dat gaat niet als je bedrijven de sleutel van dit democratische proces geeft.”

In de 'Participatiegids grote ontwikkelingen' omschrijft de gemeente hoe bewoners en belanghebbenden zich kunnen laten horen tijdens een besluitvormingsproces. Daarin staat ook dat particuliere initiatiefnemers zelf deze participatie mogen organiseren. "We gaan uit van de beste intenties", zegt Van Doorn. "Maar is het handig om mensen met een zakelijk belang te laten bepalen wie aan het woord mag komen? De gemeente is de hoeder van het algemeen belang, dat moeten we niet van private initiatiefnemers verwachten.”

D66 wil dat de gemeente zelf de regie neemt in participatieprocessen. "De gemeente kan neutraal handelen en denken vanuit het algemeen belang." Tegelijkertijd erkent Van Doorn, lid van coalitiepartij D66, dat de gemeente de participatie nu nog niet vlekkeloos laat verlopen. "Ook nu gaan er nog dingen fout en komt niet elke bewoner goed aan het woord. Maar de participatie aan bedrijven geven is niet de oplossing. Democratie kan je niet uitbesteden."