mainImage

D66: Meer ruimte nodig voor natuur in Den Haag

23 november 2021, 16:49 uur
Politiek

D66 in de Haagse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur meer ruimte vrijmaakt voor natuur in de stad. “Tijdens de coronapandemie werd het duidelijk dat er in Den Haag en de omliggende regio te weinig ruimte is voor recreatie in de natuur”, zegt gemeenteraadslid Anno Fekkes.

Als voorbeeld noemt Fekkes het Natura 2000-gebied Meijendel dat sterk negatief werd beïnvloed door de effecten van extreme bezoekersaantallen. “Verstoring, vertrapping en vervuiling waren het gevolg”, aldus Fekkes. Hij wijst erop dat de laatste Kadernota Openbare Ruimte dateert uit 2014. “Inmiddels zijn de uitdagingen van de stad uitgebreid en is het van belang dat de openbare ruimte hierop wordt ingericht.”

“Er is steeds meer behoefte aan stadsnatuur en ruimte voor recreatie”, zegt Fekkes. “Den Haag gaat tot 2025 netto circa 26.600 nieuwe woningen bouwen. Alle nieuwe bewoners willen ook buiten spelen, buiten sporten en buiten recreëren: in de natuur rondom de stad, in parken, maar ook in hun directe omgeving."

"Voor het behoud van de diversiteit van flora en fauna is het ook van belang dat de buitenruimte groen wordt ingericht. En om een klimaatbestendige stad te bouwen, die inspeelt op hittestress en wateroverlast, is een groene leefomgeving ook essentieel. Stadsnatuur draagt bovendien bij aan meer verbinding, meer veiligheid en minder criminaliteit, aan frisse lucht, minder geluid en een betere gezondheid.”


Foto: gemeente Den Haag