D66: parken, festivals én iconische geothermiecentrale in Binckhorst

30 August 2023, 15:55 uur
Politiek
mainImage

D66 presenteert vandaag in de gemeenteraad acht nieuwe ideeën voor de Binckhorst. Van festivals en parken tot een ontwerpwedstrijd voor een geothermiecentrale.

Vandaag spreekt de Haagse gemeenteraad in de commissie Ruimte over de Binckhorst. Gemeenteraadslid Joren Noorlander sprak als voorbereiding met inwoners, ondernemers, bouwers en natuurorganisaties. Van al deze verschillende mensen en organisaties heeft ideeën en klachten meegekregen. Tijdens het Binckhorstdebat in de gemeenteraad komt hij met voorstellen om de wijk nog beter te maken.

Zo wil D66 het onder meer festivals mogelijk maken op het terrein van de voormalige asfaltcentrale. "Hiermee maken de bewoners van de toekomst kennis met de Binckhorst en het met deze unieke locatie krijgt de Binckhorst extra uitstraling", zegt Noorlander. Ook wil hij meer natuur in de wijk. "Er ligt nu een stuk grond voor de begraafplaats braak en dit is een perfecte plek voor extra groen. En dat mag best iets spannender zijn dan alleen een grasveld. Begin alvast met de aanplant van bomen, een park, een speeltuin of een kunstwerk dat echt een Binckplek kan worden."

Er bestaan al plannen voor een geothermiecentrale op de Binckhorst, maar daar kan meer uit gehaald worden, vindt Noorlander. Hij stelt voor om een ontwerpwedstrijd te starten, met als doel om een echt iconisch bouwwerk neer te zetten. “Goed voor het klimaat, en mooi voor de wijk”, aldus het raadslid.

Tekst gaat door onder foto.

Slaperige woonwijk

Tussen de andere ideeën staan ook kleinere zaken die Noorlander mee heeft gekregen van bewoners en ondernemers. “Rondom het Junoblok moeten echt meer en betere fietsenstallingen komen, en op veel plekken staan veel autowrakken die kostbare parkeerplekken innemen”. Ook moet er meer worden gesproken met ondernemers. “De Binckhorst is geen slaperige woonwijk, maar een plek waar dingen gebeuren. Dat kan niet als we ondernemers, bedrijven en andere organisaties niet actief betrekken.”

Overkoepelend wil D66 vooral dat de gemeente de regie goed in eigen handen houdt en samen met bewoners, ondernemers en organisaties de wijk blijft vormgeven. “Als we het beste uit de Binckhorst willen halen, moeten we er constant bovenop blijven zitten. In eerste instantie met een nieuw omgevingsplan, en het verbeteren van de gebiedspaspoorten. Zo maken we van de Binckhorst een bruisende, actieve en groene woonwijk. Een plek voor de toekomst.”