Dagblad070 | Daklozendag: Iedereen verdient een thuis

Daklozendag: Iedereen verdient een thuis

mainImage

Vandaag is het Wereld Daklozendag. Wie wél het geluk heeft een dak boven het hoofd te hebben - om thuis te kunnen slapen- staat vandaag wellicht stil bij de mensen die dat niet hebben: de mensen die afhankelijk zijn van maatschappelijke opvang in de stad, en die zorg nodig hebben. Want het gaat om de meest kwetsbare Hagenaars. "Iedereen in Den Haag verdient de zorg en begeleiding die nodig is om mee te kunnen doen. Daar hoort ook het hebben van een eigen bed en een eigen 'thuis' bij," aldus wethouder Bert van Alphen (Maatschappelijke opvang).

"Dakloos worden: het kan u of mij ook overkomen," vervolgt Van Alphen. Den Haag telt honderden mensen zonder dak boven hun hoofd. Deze groep groeit nog steeds, en maakt bovendien steeds langer gebruik van de omvang. Want waar ze voorheen na een begeleidingstraject konden doorstromen naar een zelfstandige woning, zijn die er nu simpelweg te weinig. Daardoor komt er geen plek vrij voor wie nu op straat terecht komt.

"Samen met de mensen om wie het gaat en betrokken instellingen is er het afgelopen jaar keihard gewerkt om de positie van de dak- en thuislozen substantieel te verbeteren. We hebben met elkaar grote stappen gezet en dat doet me goed. Toch zijn we er nog lang niet," zegt wethouder Van Alphen.
"De kern van het probleem, en het begin van een oplossing is en blijft huisvesting. Want maatschappelijke opvang is bedoeld als tijdelijke voorziening; geen vangnet, maar een springplank. We moeten er dus voor zorgen dat mensen vanuit de opvang kunnen doorstromen naar een geschikte woonsituatie, met de begeleiding die daarbij nodig is. Er moeten meer woningen beschikbaar komen voor deze doelgroep. Dit kan alleen wanneer gemeente, bedrijfsleven én inwoners de handen ineen slaan en zich samen voor onze medeburgers inzetten. Samen met mijn collega-wethouders zoeken we naar passende huisvesting en passende begeleidingsvormen," aldus de wethouder.
Met de winter voor de deur is het vijf over twaalf. Het is nú zaak om er voor te zorgen dat er deze winter niemand op straat hoeft te slapen.

"De aanpak van de daklozenproblematiek is een zaak van iedereen in de stad. Het is dus belangrijk dat we, met respect voor elkaars mogelijk- en onmogelijkheden, zoeken naar de beste oplossingen. Op die manier werken we samen aan een Den Haag waar voor iedereen een plek is. Het lot van deze mensen gaat me aan het hart. Tot dit probleem is opgelost, is het wat mij betreft elke dag Daklozendag."