Dagblad070 | Dakopbouw telt door bij huisvesting scholen

Dakopbouw telt door bij huisvesting scholen

mainImage

Het feit dat er in Den Haag sprake is van steeds meer dakopbouwen, leidt geregeld tot vragen van de raadsleden of er wel vergunningen zijn afgegeven, zo ja waarom en of die niet ook leiden tot nog meer verhuurde kamers (en overlast)  in de stad. Maar, de opbouwen kunnen volgens raadslid Van der Helm ook van invloed zijn op de plannen van de gemeente wat betreft de huisvesting van scholen, het IHP.

Want, zo vroeg de liberaal wethouder Bredemeijer, werken die dakopbouwen ook door in de in het IHP gehanteerde bevolkingsprognose? Nee, niet direct antwoordt het college. “Veranderingen in de woningvoorraad komen tot stand door enerzijds het slopen van woningen en anderzijds het toevoegen van woningen”, aldus de wethouder.

“Echter”, zo gaat hij verder, “kwaliteitsverbeteringen en verruiming van de woning als gevolg van bijvoorbeeld een dakopbouw kan wel leiden tot een andere gemiddelde woningbezetting. Als door (collectieve) kwaliteitsverbetering in gebieden het profiel van de zittende bewoners wijzigt, dan hebben de ingrepen aan bestaande woningen toch invloed op de prognose.”

Deze parameters worden per gebied bepaald op basis van de historische ontwikkeling, vervolgt Bredemeijer zijn antwoorden. “Op deze wijze is kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad indirect wel van invloed bij het maken van de prognose. Daarom wordt de bevolkingsontwikkeling op wijkniveau nauwgezet gevolgd.“

Mocht er sprake zijn, mede door bijvoorbeeld veel dakopbouwen in een wijk, van een onvoorziene groei van het aantal leerlingen, “dan kunnen schoolbesturen een huisvestingsaanvraag doen voor uitbreiding” , aldus de wethouder. De gemeente beoordeelt dan of het bestuur inderdaad recht heeft op uitbreiding.

 


Foto: dakopbouwendenhaa.nl