Dagblad070 | De Mos: 'Fopcoalitie negeert verkiezingsuitslag'

De Mos: 'Fopcoalitie negeert verkiezingsuitslag'

mainImage

Hart voor Den Haag / Groep de Mos noemt de nieuwe coalitie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA een “fopcoalitie” die de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 negeert. De grootste partij hekelt daarnaast niet betrokken te zijn in de vorming van een nieuwe coalitie en buitenspel te zijn gezet.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Schandalig dat de Haagse kiezer op deze manier opzij wordt gezet. We hebben aangeboden twee andere wethouders te leveren, maar men wilde gewoon niet. De kiezer krijgt de PvdA aan het roer, die zijn toch niet voor niets gehalveerd tijdens de verkiezingen?

De Mos heeft zijn buik vol van de zogenoemde 'Integriteitskaart' die door dit 'Old boys network' wordt getrokken. "Is het integer om op de stoel van de rechter te zitten en mee te werken aan de karaktermoord op de grootste politieke partij die een boodschap van hoop en optimisme had? Is het integer om de lokale democratie vakkundig de nek om te draaien?"

"Dit college verhoogt volgend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb) met tien procent, gaat in meer wijken betaald parkeren invoeren, draait het besluit om de hondenbelasting af te schaffen terug en we mogen miljoenen aftikken voor de klimaatwaanzin van GroenLinks. Tel uit je verlies!”

De Mos vervolgt: “Deze partijen, die we tevens kennen als slopers van onze tradities waaronder de Oldtimer Puchjes, de Vreugdevuren en Sinterklaas & Zwarte Piet, zijn een ramp voor de stad. Een onsamenhangend college met maar één gemene deler: collectieve lak aan de wens van de kiezers. Aan de positieve vibe die wij in de stad hadden weten te creëren is abrupt een einde gekomen. In plaats van door te pakken in het realiseren van meer banen, snijdt het nieuwe college in de budgeten voor economie waarmee nieuwe werkgelegenheid onmogelijk wordt gemaakt. 'It's the economy stupid', daarom had er geïnvesteerd moeten worden in meer banen in de toeristische sector, het midden- en klein bedrijf en de bedrijventerreinen."

Hart voor Den Haag is wel tevreden over de aandacht voor Zuidwest. De Mos: "Met de miljoenen voor de Regiodeal en het invoeren van het Haags Sportkwartier, is het goed te zien dat er Eneco-gelden worden vrijgemaakt voor de verbetering van dit stadsdeel. Wij zullen erop toezien dat deze zwakke wijken ook daadwerkelijk worden versterkt. We missen in het nieuwe akkoord de Rotterdamwet die ingezet moet worden om de sociale cohesie in deze wijken terug in balans te brengen; een middel dat de nieuwbakken wethouder Balster weigert in te zetten. Daardoor zullen veel wijken in Zuidwest als afvoerputje van de stad gezien blijven worden".