De Mos wil zwakke zeewering Scheveningen in waterschap agenderen

14 March 2023, 10:43 uur
Politiek
mainImage

Richard de Mos, voorman van Hart voor Den Haag, is ook lijsttrekker voor BVNL bij de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Delfland. De Mos wil het Hoogheemraadschap in om ondermeer de belangen van Scheveningen te dienen.

"Scheveningen moet op korte termijn beter beschermd worden tegen het hoge water, bijvoorbeeld door een sluis in de Pijp aan te leggen. De kustplaats is bij springtij en noordwestenwind vatbaar voor overstromingen", zegt De Mos, die het liefst ziet dat Scheveningen een vierde buitengaatse diepe zeehaven krijgt. “Om overstromingen te voorkomen moet het Hoogheemraadschap verschillende mogelijkheden van versterking van de zeewering onderzoeken. Vanwege de stijgende zeespiegelstijging kunnen het waterschap en de gemeente Den Haag het zich niet permitteren om na te denken over de toekomst van de kust.”

“Een nieuw aan te leggen stuk voor de kust kan naast bescherming van onze kustlijn ook andere kansen bieden. Met de aanleg van een cruiseterminal kan de stad bijvoorbeeld meer toeristen faciliteren, hetgeen goed is voor de lokale economie en werkgelegenheid.” De Mos wil zich in het waterschap verder focussen op het verlagen van de waterschapsbelasting. “Zuiveringsinstallaties gebruiken veel energie, maar hogere kosten moeten we niet rücksichtslos afwentelen op de belastingbetaler.”