Dagblad070 | Deel raad wil meer inspraak van de Haagse inwoners
mainImage

Deel raad wil meer inspraak van de Haagse inwoners

16 september 2020, 19:42 uur
Politiek

Zowel Hart voor Den Haag/Groep de Mos als D66 en Christenunie/SGP zijn woensdag tijdens de algemene beschouwingen gekomen met plannen en ideeën om de Haagse inwoners veel meer dan nu bij de politiek te betrekken. Waar fractievoorzitter Richard de Mos maandag al met zijn plannen naar buiten kwam in de media, opperde zijn collega fractievoorzitter Hanneke van der Werf woensdag ook dat het hard nodig is dat niet alleen de politici bepalen wat goed is voor Den Haag en zijn inwoners. 'Waarom zou je het met zijn 45-en doen, als het met een half miljoen kan', gaf zij aan. "Want wij kunnen wel willen dat een stoep 2 meter breder wordt, maar kan dat daadwerkelijk ook?'

De Mos kwam zoals bekend met plannen voor onder meer een Burgerbegroting en een Burgerjury, ook hij wil mensen niet alleen laten stemmen op een partij maar de inwoners ook plannen laten aandragen en daarover meebeslissen. 'Doe dat onder meer via een Burgertop, en dan niet zoals nu gebeurt met werkgroepen binnen de gemeente, maar op een manier waarbij iedereen gelijk is, en elke mening even zwaar telt', aldus De Mos.

Van der Werf wil met haar collega Pieter Grinwis komen met een werkgroep Democratie, waarbij zoveel mogelijk geledingen betrokken zijn. Beiden vinden daarbij dat raadscollega's over hun eigen schaduw heen moeten stappen, dat de raad moet proberen de stille meerderheid in de stad een stem te geven. Dat haar plannen en ideeën redelijk nauw aansluiten bij die plannen van De Mos, zoals ook Robert Barker van de Partij voor de Dieren aangaf, was haar ook niet ontgaan. 'Toen ik de voorstellen las, dacht ik dat De Mos al het gras voor mijn voeten zou wegmaaien', reageerde Van der Werf. Zij zou het dan ook een heel goed idee vinden als De Mos in 'haar' werkgroep, mocht die er komen, zitting zou nemen.

De opmerking van GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns dat er al een werkgroep Haags Samenspel bestaat (7 raadsleden) die eigenlijk hetzelfde zou doen als de beoogde groep van D66 en CU/SGP, was volgens Van der Werf niet helemaal het geval. Daar gaat het volgens haar om een initiatief van de gemeente, en is de werkgroep nog maar 1 keer bijeengekomen 'met drie raadsleden'. Zij gaf aan dat 'haar' werkgroep komt vanuit de raad, wat iets heel anders is dan een initiatief opgezet door de gemeente.