Dagblad070 | Draagvlak cruciaal voor duurzaamheidsambities Haagse Markt 
mainImage

Draagvlak cruciaal voor duurzaamheidsambities Haagse Markt 

Fractievoorzitter CDA Den Haag, Kavish Partiman
4 mei 2021, 19:49 uur
Politiek

Draagvlak is onmisbaar om verduurzaming te laten slagen. Dat stelt het CDA Den Haag in reactie op het bericht dat de aanleg van zonnepanelen op de Haagse Markt tot grote kritiek leidt onder marktondernemers. Volgens het artikel in De Telegraaf hebben de ondernemers die kritiek niet omdat zij tegen verduurzaming zijn, maar omdat de de zonnepanelen ervoor zorgen dat de droogloop, waar de ondernemers al jaren voor sparen, er niet meer zal komen. Dit terwijl deze ondernemers het realiseren van een droogloop als heel belangrijk zien en hier al jaren voor aan het sparen zijn.  “Een duurzame toekomst bereiken we alleen als we samenwerken met de inwoners en ondernemers in onze stad”, aldus fractievoorzitter Kavish Partiman (foto): “het is dus cruciaal om op te komen voor de Haagse marktondernemers en hun kritiek zeer serieus te nemen. Als CDA Den Haag willen we ons inspannen voor de aanleg van de droogloop en voor de verduurzaming van de Haagse Markt. Wat ons betreft gaat dit hand in hand. Beide zijn belangrijk.” 

Het CDA Den Haag is een groot voorstander van zowel de energietransitie als het werken aan de een duurzame toekomst. “Wij willen onze stad door kunnen geven aan de volgende generatie en onze daarbij onze verantwoordelijkheid nemen door bij te dragen aan een duurzaam Den Haag”, aldus fractievoorzitter Kavish Partiman: “Dus ja, we zijn voor zonnepanelen op de Haagse Markt en voor het daadwerkelijk realiseren van de droogloop. Het is in onze ogen doorslaggevend dat we hier samen aan werken, met inwoners én ondernemers. Alleen met draagvlak kunnen we die zo belangrijke duurzame toekomst bereiken voor die geweldige Haagse samenleving”. 

Partiman heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur. De vragen gaan over het belang van draagvlak bij de duurzaamheidsambities op de Haagse Markt, maar ook over de kritiek die marktondernemers hebben op het bestuur van de stichting die het door de marktondernemers gespaarde geld beheert. “Het is belangrijk dat de marktondernemers inspraak en invloed hebben op waar de stichting geld aan uitgeeft, het is nota bene het geld van de marktondernemers zelf”, zegt de Haagse fractievoorzitter over de zorgen van de ondernemers wat betreft het beheer van hun geld door de stichting: “Laten we zorgen voor een goed beheer van het door de ondernemers ingelegde geld. En laten we samenwerken voor de realisatie van de droogloop én een duurzame Haagse Markt.” 

Lees de schriftelijke vragen op de website van het CDA Den Haag: https://www.cda.nl/zuid-holland/den-haag/nieuws/cda-draagvlak-is-cruciaal-voor-duurzaamheidsambities-haagse-markt