Dagblad070 | Extra aandacht college voor arbeidsmigranten

Extra aandacht college voor arbeidsmigranten

mainImage

In de huidige crisis vroegen enkele Haagse fracties extra aandacht voor de situatie van de duizenden arbeidsmigranten in de regio. Wethouder Van Alphen gaf aan dat het hier, ook wat betreft de zogenoemde ongedocumenteerde, gaat om een ingewikkelde groep mensen. 'Ook door de rol van sommige uitzendbureau in deze'. Het gaat niet alleen om hun inkomenssituatie, maar ook om hun huisvesting. "En die twee hebben explixiet met elkaar te maken", zo gaf de wethouder aan. Hij gaf de raad donderdag tijdens een werkbespreking aan dat hij in overleg is met onder meer de vakbonden hoe deze grote groep mensen te ondersteunen. 

Wat betreft de maatschappelijke opvang gaf Van Alphen aan dat de gemeente die situatie nu goed in orde lijk te hebben. Niet alleen is de winterkouderegeling van kracht, maar ook werkt de 24-uursdagopvang naar behoeven. "We hebben zelfs nog plaatsen over", aldus Van Alphen. 

Hij gaf aan dat er een zwaar beroep wordt gedaan op de begeleiders, ook gezien de volksgezondheid uitdagingen die dit soort opvang met zich meebrengt. Ook stelde hij niet helemaal tevreden te zijn over de twee locaties die waren gevonden en worden gebruikt, ook omdat de groepen eigenlijk te groot waren voor deze vorm van opvang. Tijdens de vergadering kreeg hij een bericht dat er een nieuwe accommodatie was gevonden, een hotel, waardoor er meer ruimte is  voor meer mensen die opvang nodig hebben.

Wat betreft de oproep van de gemeente voor meer vrijwilligers, gaf Van Alphen aan dat er nog steeds vrijwilligers kunnen worden gebruikt. Hij deed daarom ook, nog zonder zichtbaar resultaat, de oproep aan de raadsleden om zich bijvoorbeeld in het weekeinde zich te melden.