Dagblad070 | Fietsvlonders voorzien duidelijk in behoefte
mainImage

Fietsvlonders voorzien duidelijk in behoefte

14 februari 2020, 15:13 uur
Politiek

De pilot met het plaatsen van fietsvlonders in straten waar te weinig ruimte was om fietsen zo te stallen dat ze geen belemmering meer vormden voor bijvoorbeeld voetgangers, is een succes. Al op de eerste dag van het in gebruiknemen van de fietsenstallingen in de Galileïstraat en Van Bylandstraat en Ahornstraat in Segbroek en in de Marcelisstraat (Scheveningen) stonden volgens het college de vlonders vol. In zowel de Galileïstraat als de Ahornstraat leek het aanbod zelfs een extra vraag te scheppen, ook rondom de vlonders werden fietsen geplaats alsof de bewoners wilden aangeven 'we willen meer van dit soort voorzieningen'.

Het plaatsen van de vlonders dient voor het college twee doelen: bevorderen van het gebruik van de fiets in de stad en het tegelijkertijd veilig houden/veiliger maken van de Haagse trottoirs. Het idee van de vlonders kwam ook voort uit gesprekken met bewoners. Zij beseffen, aldus het college in de evaluatie aan de raad, dat het een kwestie is van geven en nemen is in de vaak smalle straten in de Haagse wjken, en dat er daarom keuzes dienen te worden gemaakt. 

Dat die nooit iedereen bevallen of tevreden stellen blijkt ook uit de evaluatie, zo stelt wethouder Van Asten. Er waren en zijn ook inwoners die vinden dat zo'n vlonder op een parkeerplek zonde is en dat de vlonders op een andere plek moeten worden geplaatst waardoor fietsers maar even moeten lopen. Ook zijn er inwoners die vinden dat een geparkeerde auto zorgt voor een aantrekkelijker straatbeeld dan een vlonder met fietsen.

Uit de evaluatie blijkt volgens de wethouder ook dat intensief participeren niet per definitie tot een beter resultaat leidt dan wanneer de voorbereiding en besluitvorming meer bij de initiatiefnemers ligt. Hij concludeert in de evaluatie dat voor een geslaagde uitvoering er een aantal voorwaarden zijn: heldere procedure voor het aanvragen, goede communicatie en benaderbaarheid van de gemeente met alle straatbewoners en het delen van tips en suggesties tussen alle betrokken partijen. Steun van de gemeente bij de communicatie is voor initiatiefnemers onontbeerlijk omdat zij zoveel mogelijk discussie met andere bewoners willen vermijden over overlast en fietsen op de stoep.

De vier plaatsingen hebben volgens de wethouder belangrijke ervaringen opgeleverd. Ook hebben zo'n 50 bewoners interesse getoond in zo'n vlonder. De wethouder geeft dan ook aan het beleid voor het plaatsen van de fietsparkeerplekken te gaan verankeren in zijn Meerjaren Fietsplan 2020-2025.

 

 


Door: college