Financieel in de knel door geven mantelzorg

23 February 2018, 12:00 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De fracties van de Haagse Stadspartij en de SP hebben schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur van Den Haag over de situatie van bijstandsgerechtigden die mantelzorg verlenen. De partijen zeggen namelijk veel signalen te ontvangen van mensen die financieel in de knel komen te zitten vanwege de kostendelersnorm en de participatiewet.

“Door onredelijk handelen van de gemeente ontvangen bijstandsgerechtigden, omdat zij mantelzorg verlenen, een lagere uitkering of onterechte boetes,” stellen HSP en SP.

Op hun aandringen had de gemeente toegezegd maatwerk te gaan verlenen bij de toepassing van de kostendelersnorm. Hierdoor zouden bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld een dementerende ouder of dakloze jongere in huis kunnen nemen, zonder te worden gekort op hun uitkering. Dit beloofde maatwerk lijkt echter nog niet echt van de grond te komen: in 2017 verwachtte de gemeente in dit soort gevallen slechts twintig keer maatwerk  te verlenen. Dit kan en moet beter vinden de Haagse Stadspartij en de SP. Daarom vragen zij hier nogmaals aandacht voor.

De partijen willen graag weten of het college onderzocht heeft hoeveel mensen door de kostendelersnorm van kortdurende opvang en andere vormen van mantelzorg afzien en hoe vaak de gemeente in 2017 uiteindelijk maatwerk heeft toegepast. Tevens vragen de partijen zich af hoe de maatwerkregeling de kostendelersnorm precies onder de aandacht wordt gebracht.