Dagblad070 | Geef duidelijkheid over losloopbeleid Zuiderpark
mainImage

Geef duidelijkheid over losloopbeleid Zuiderpark

11 augustus 2020, 13:18 uur
Politiek

De Haagse Partij voor de Dieren wil dat de gemeente meer duidelijkheid verschaft over het losloopbeleid voor het Zuiderpark. Volgens fractielid Smit is het daarnaast goed als er eens wordt nagedacht of het wil slim is om, als het is toegestaan honden er los te laten lopen, in het gebied ook het houden van een barbecue of picknick toe te staan. Etensresten trekken de honden aan, maar dat is niet zonder gevaar omdat bijvoorbeeld een kippenbotje een dier kan laten stikken.

Smit wil daarom dat de gemeente meer duidelijkheid geeft over wat er nu allemaal wel en niet mag in het Zuiderpark. Dat is van belang omdat het park volgens hem in de nabije omgeving de enige plek is waar honden los mogen lopen die niet naast een weg of trambaan gelegen is.

Volgens het raadslid ontvangt zijn fractie veel telefoontjes van mensen die klagen over de situatie in het Zuiderpark. Hondeigenaren willen dat de gemeente actie onderneemt om mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door informatieborden neer te zetten en betere handhaving. "Het zou al kunnen helpen als handhavers meer oog hebben voor dit probleem en vaker mensen hierop aanspreken, maar waarschijnlijk is er ook meer capaciteit nodig in het Zuiderpark",  aldus Smit.