Dagblad070 | Geen eensluidend advies 'nieuwe' Zoutmanstraat'

Geen eensluidend advies 'nieuwe' Zoutmanstraat'

mainImage

Mocht het gemeentebestuur hebben gehoopt dat de Denktank 'Inpassing lagevloertram lijn 16 Zoutmanstraat' met een eensluidend advies zou komen, dan is die hoop ijdel gebleken. Dat blijkt het advies dat de denktank donderdag heeft gepubliceerd. 
Vijf van de zes betrokken organisaties (Bewonersorganisatie De Groene Eland, ondernemersvereniging BIZ, stichting VOORALL, Fietsersbond, reizigersorganisatie ROVER) geven weliswaar de voorkeur aan basisvariant 1, maar elk van hen koppelt daar dan weer de nodige mitsen en maren aan en komt met wisselende eisen aan de uitwerking.

In de variant is onder meer sprake van een rolstoeltoegankelijke halte op de Laan van Meerdervoort zo dicht mogelijk bij de Zoutmanstraat, behoud van de tramsporen aan beide zijden rond het Prins Hendrikplein en een rolstoeltoegankelijke halte Elandstraat/hoek Vondelstraat. Door de keuze voor de (bredere) lagevloertram en de noodzaak voor het vergroten van de fietsveiligheid in de Zoutmanstraat verdwijnen de parkeerplekken, waardoor voetgangers meer ruimte krijgen. 
De BIZ Zeeheldenkwartier, VOORALL en de Fietsersbond) pleiten aanvullend voor het toevoegen van een autovrij voetgangersgebied in de Zoutmanstraat, tussen het Prins Hendrikplein en de Piet Heinstraat. De Groene Eland echter vreest bij zo'n zone voor grote bereikbaarheids-, veiligheids-, leefbaarheids- en emissiegevolgen, en daarmee voor weinig tot geen draagvlak bij de bewoners.

De partij die, ook met allerlei wensen en eisen, überhaupt geen voorstander is van variant 1, is de OVHA, belangenbehartiger voor reizigers openbaar vervoer. Zij wil een halte met verdiepte ligging van de tramsporen in het voetgangersgebied tussen Prins Hendrikplein en Piet Heinstraat. 

De uiteindelijke beslissing door raad en gemeentebestuur laat nog wel eventjes op zich wachten.


Door: bestuurlijke informatie | Foto: Zeeheldennieuws