Dagblad070 | Geen flitspaal op Neherkade, geen geld bewoners

Geen flitspaal op Neherkade, geen geld bewoners

mainImage
College slaapt: Neherkade is circuit van Zandvoort

Hoe charmant het idee ook was om de boete-inkomsten van een flitspaal op de Neherkade ten goede te laten komen aan initiateven van de bewoners om de wijk verkeersvriendelijker te maken, het is onmogelijk aldus het college woensdag. In antwoorden op vragen van raadsleden Kruijs en Gerbrands van de PVV geeft het college aan dat boetebedragen namelijk nooit naar de gemeente gaan. Daarnaast speelt dat het Openbaar Ministerie een eerder verzoek tot het plaatsen van zo'n flitspaal op de Neherkade niet heeft gehonoreerd. "Maar", zo stelt het college, "wij stellen het op prijs dat inwoners van de stad voorstellen aandragen voor het verbeteren van hun leefomgeving."
Als alternatieve maatregel om de snelheid op de kade omlaag te krijgen, zoals de bewoners willen, rouleert volgens het college al meerdere jaren een snelheidsdisplay op de Neherkade. "Ons is bekend dat de politie de handhaving op overtredingen heeft geïntensiveerd. De ervaring is dat het plaatsen van een display ertoe leidt dat de gemiddelde snelheid met ongeveer 10% afneemt", aldus het college in zijn antwoorden.

 


Door: ris | Foto: Digitaal Dagblad