Dagblad070 | “Geen steun wijziging bestemmingsplan Bronovo”
mainImage

“Geen steun wijziging bestemmingsplan Bronovo”

6 mei 2021, 12:52 uur
Politiek

Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, zal op geen enkele manier haar medewerking verlenen om de grond van Bronovo her te bestemmen van zorg- naar woonfunctie. Deze wijziging van het bestemmingsplan moet door de gemeenteraad. Dat zegt de partij naar aanleiding van berichtgeving waaruit blijkt dat er in 2019 een bedrag van 17.593 euro werd vrijgemaakt vanuit de Stichting Vrienden van Bronovo voor het commerciële vastgoedproject Park Bronovo, dat op de plek van het ziekenhuis zou moeten verschijnen. Met deze stellingname schaart Hart voor Den Haag zich opnieuw achter de Stichting Houd Bronovo Open.

“Als je deze locatie verkwanselt aan huizenbouw, krijg je het nooit meer terug voor de zorg”, stelt Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos, die middels een brief het college eerder al opriep om er bij de Kabinetsformatie op aan te dringen om ziekenhuis Bronovo open te houden. “De sluiting van het Bronovo-ziekenhuis gaat leiden tot chaotische toestanden in Den Haag, waar de bevolking toeneemt en bovendien snel vergrijst. De coronacrisis heeft laten zien hoe onverstandig het sluiten van ziekenhuizen is. Straks moeten te veel mensen gebruik gaan maken van minder spoedeisende hulpposten. Door de sluiting zijn er nog maar twee in de stad. Veel te weinig!”

Hart voor Den Haag ziet kansen voor Bronovo: “We komen handen tekort in de zorg, dus waarom onderzoeken we niet hoe we daar een opleidingscentrum voor verzorgend personeel kunnen creëren met daarbij alle andere kansen die daarbij ingepast kunnen worden? Gekeken moet worden hoe het voorstel van voormalig DSW-topman Chris Oomen kan worden meegewogen. Hij heeft een bod uitgebracht van 30 miljoen euro om van het Bronovo Ziekenhuis een wijkziekenhuis te maken. Hierop reageerde HMC dat het ziekenhuis niet te koop is en dat gesprekken over de toekomst nu niet aan de orde zijn. Maar hoe is dat te rijmen met de jaarrekening 2019 van Stichting Vrienden van Bronovo, waarin zwart-op-wit staat dat er een bijdrage van 17.593 euro is gedaan ten behoeve van ’Kosten Park Bronovo’, een vastgoedproject van Comité Park Bronovo voor een poliklinisch zorgcentrum van 6000 vierkante meter met appartementen?”, aldus De Mos.