'Gemeente moet goede voorbeeld verduurzaming geven!'

18 April 2018, 19:30 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Robert Barker dient morgen (donderdag 19 april) in zijn eerste vergadering van de gemeenteraad in Den Haag een amendement in, opdat het stadsbestuur in kaart gaat brengen welke investeringen nodig zijn om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Het nieuwe raadslid voor de Partij voor de Dieren, die met twee zetels in de nieuwe raad is vertegenwoordigd, is ervan overtuigd dat de zes miljoen euro die de gemeente voor verduurzaming van haar gebouwen heeft gereserveerd, bij lange na niet genoeg is om aan het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen.

Het vastgoed van de gemeente bestaat onder meer uit kantoren, sporthallen, bibliotheken, theaters; opgeteld honderden gebouwen. Om aan het Parijs-akkoord te voldoen moet heel Den Haag in 2030 klimaatneutraal zijn. Een grote meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt dit streven en heeft deze doelstelling daarom in het Klimaatpact opgenomen. Deze partijen vinden bovendien dat gemeentelijke gebouwen in Den Haag vanaf 2030 niet meer mogen bijdragen aan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen.

De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur al in november 2016 met een motie opgeroepen een strategie voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen op te stellen. Recent heeft het stadsbestuur besloten om hier 6 miljoen euro voor beschikbaar te stellen.

Robert Barker: “Om opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Tot voor kort deden we dat als gemeente helemaal niet. Wij zijn blij dat de gemeente nu gaat investeren in haar gebouwen om deze te verduurzamen, maar dit is nog niet genoeg. Zoals het stadsbestuur zelf al aangeeft, zal het 2030-doel met deze investeringen niet gehaald worden.” Hij pleit ervoor dat het stadsbestuur zich aan het Parijs-akkoord houdt. “Juist de gemeente moet het goede voorbeeld geven en zich vol inzetten om in 2030 klimaatneutraal te zijn.”

(Robert Barker, Partij voor de Dieren; foto: gemeente Den Haag)