Dagblad070 | Gemeente op schema bij ondertiteling vergaderingen
mainImage

Gemeente op schema bij ondertiteling vergaderingen

14 februari 2020, 17:07 uur
Politiek

Goed nieuws voor mensen met een gehoorbeperking die heel graag willen weten wat er allemaal in de raads- en commissievergaderingen is gezegd. Hoewel nog niet alle systemen zijn aangepast aan de geautomatiseerde ondertiteling van de debatten via internet, moet dat volgens de gemeente absoluut gelukt zijn voor 23 september van dit jaar, zoals ook is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van mei 2018. Live video uitzendingen vallen niet onder deze verplichting.
Volgens het presidium is het afgelopen half jaar de vereiste techniek ingericht. Het systeem wordt nu getraind op herkenning van specifiek taalgebruik. Maar, op dit moment is de kwaliteit van de ondertiteling nog niet op het gewenste niveau, aldus voorzitter Van der Helm in een brief aan de raad. Daarnaast is een overstap naar een nieuw platform voor uitzending van de vergaderingen noodzakelijk, omdat op het huidige platform de functionaliteit van het ondertitelen ontbreekt. Ook zijn er nog updates nodig van het discussiesysteem in de raadzaal en het Raadsinformatiesysteem (RIS).  Die updates zullen gaan plaatsvinden in het zomerreces, met als doel de wettelijke deadline van 23 september 2020 te halen, aldus het presidium.

 


Door: brief