mainImage

Gemeente pakt mondzorg-voorstellen SP op

Vooral in Laak, Centrum en Escamp kampen kinderen met een slecht onderhouden gebit.
12 januari 2022, 18:57 uur
Politiek

Het gemeentebestuur is enthousiast over de voorstellen van de SP om de zorg voor het kindergebit te verbeteren. Dit naar aanleiding van een brochure van de partij met voorstellen om de jeugdtandzorg te verbeteren.

De SP maakt zich zorgen over het gebit van kinderen in wijken waar de mondverzorging op een slecht pijl staat. Bedoeling is om ‘vanaf de eerste tand’ de zorg om het kindergebit in de gaten te houden. De burgemeester meldt hierover dat kraamzorgers en verloskundigen inmiddels al worden bijgeschoold op het thema mondgezondheid. Het gebeurt al in 50 praktijken in Laak, Centrum en Escamp. Daar is het aantal kinderen dat nooit een tandarts bezoekt het hoogst. Verder is voorlichting en via consultatiebureaus, de Centra voor Jeugd en Gezin, waar 95 procent van de kinderen wordt onderzocht een goede optie: daar wordt inmiddels een tandheelkundig protocol gevolgd.

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal meldt dat imiddels ook fysieke spreekuren zijn gestart in Escamp en Laak, waarbij de ouders met kinderen naar de tandarts zijn doorgestuurd. Uit de gesprekken met ouders is gebleken dat niet alle ouders de tanden van hun dreumes poetsen. De kennis bij ouders over het belang van mondhygiëne en tandartsbezoek is soms heel minimaal. Ouders geven aan het prettig te vinden dat ze bij een bezoek aan het CJG ook vragen kunnen stellen over mondgezondheid van hun kind.

Ooievaarspas
Ook valt de ‘mondgezondheid’ nu onder de Haagse Aanpak Gezond Gewicht: de acties tegen overgewicht bij jongeren, dat onder meer ontstaat door te weinig beweging en te veel suiker: ook niet best voor het gebit.
De SP heeft er ook voor gepleit dat ooievaarspashouders er op kunnen worden gewezen dat tandartsbezoek voor kinderen tot 18 jaar gratis is.
Inmiddels heeft de VGZ, die in Den Haag de Collectieve Zorgverzekering voor Minima aanbiedt, vanaf 1 juni jl. een mini-campagne rondom dit thema gevoerd. De boodschap was ‘Uw kind gratis naar de tandarts’. Er zijn verschillende middelen ingezet: brief, mail, poster en website, waarmee veel verzekerden bereikt zijn.

De SP pleit ook voor het herinvoeren van fluoridespoelingen - al dan niet via de scholen. De fluoridespoelingen op school hebben volgens de gemeente de afgelopen jaren niet goed gewerkt, omdat dit veel extra gedoe oplevert voor de leerkrachten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat twee keer per dag poetsen met een fluoridetandpasta effectiever is dan 1 keer per week spoelen. De gemeente denkt daarom eerder aan een poetsproject voor alle Haagse basisscholen, met als boodschap twee keer per dag poetsen met een fluoride tandpasta: bijvoorbeeld via een digitale les via het smartbord.

> De SP-brochure [PDF]


Foto: SP-brochure ‘Mondzorg: het begint bij de eerste tand’