GroenLinks en PvdA: 'Maak energiecoaches in Den Haag beter bereikbaar'

13 September 2023, 15:40 uur
Politiek
mainImage
Duurzaam Den Haag

De fracties van GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad willen dat energiecoaches in Den Haag beter bereikbaar worden. Ze doen daartoe een oproep aan het college van burgemeester en wethouders.

Energiecoaches geven tips over energiegebruik, denken mee over besparing op de kosten en helpen indien nodig bij het aanvragen van offertes voor bijvoorbeeld insolatie. Raadsleden Janneke Holman (PvdA) en Vincent Thepass (GroenLinks) zijn blij met de inzet van deze coaches, maar maken zich zorgen dat door taalbarrières, laaggeletterdheid en wantrouwen in de overheid niet alle doelgroepen en wijken even goed bereikt worden.

Holman: “Energiearmoede raakt alle Hagenaars, ook mensen die de weg naar het stadhuis minder goed weten te vinden. Het is dan ook echt belangrijk dat juist deze mensen energiecoaches weten te vinden, en andersom zodat energierekeningen omlaag gaan voor iedereen.” 

De twee partijen dienen daarom schriftelijke vragen in bij het college. Thepass: "Ik heb de afgelopen periode met veel energiecoaches meegelopen, daar zag ik hoe de coaches te maken hebben met veel verschillende hulpvragen. Enorm waardevol werk, waar zoveel Hagenaars gebruik van zouden moeten maken."

Meertalig

Holman en Thepass sporen het stadsbestuur aan om Duurzaam Den Haag te helpen meer coaches te werven en de huidige coaches te helpen om meer Hagenaars te bereiken. Dit kan door bijvoorbeeld meertalige coaches te werven of folders over energiebesparing ook meertalig en op basisniveau Nederlands aan te bieden.

Thepass: “Energiecoaches spelen een belangrijke rol in het op korte termijn tegengaan van energiearmoede. Met relatief simpele maatregelen, zoals via meertalige folders, kunnen we inwoners helpen hun energierekening te verlagen."