Dagblad070 | Groot onderzoek naar financiering jeugdhulp

Groot onderzoek naar financiering jeugdhulp

mainImage

De rekenkamers van 10 gemeenten in de Haagse regio gaan onderzoek doen naar de toegenomen en toenemende uitgaven voor de jeugdhulp.  De kamers willen daarmee duidelijk maken waar sinds de decentralisaties in 2015 de grootste toenames van de uitgaven voor de betreffende gemeenten hebben plaatsgevonden.

Dat meldt de Haagse rekenkamer aan Joris Wijsmuller, voorzitter van de raadscommissie Samenleving. Het onderzoek start nog deze maand.

In 2015 besloot de rijksoverheid dat gemeenten voortaan verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de jeugdhulp. Onderzoek wijst uit dat veel gemeenten de afgelopen jaren substantieel meer hebben uitgegeven aan jeugdhulp dan zij ontvangen van de overheid. Maar liefst driekwart was veel meer geld kwijt aan jeugdzorg dan begroot. Eén op de vijf gemeenten kampt met een tekort van meer dan 40 procent.

Deze problematiek speelt ook in regio Haaglanden: o.a. de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Delft kampen met tekorten op de jeugdhulp. Volgens het gezamenlijke inkoopbureau van de gemeenten was er in 2018 sprake van een overschrijding van het budget van 19 procent.  Daarnaast ervaren raadsleden weinig grip te hebben op de jeugdhulp. Nog geen twee op de tien raadsleden geven aan voldoende grip te hebben op de jeugdzorg, aldus de Haagse rekenkamer aan Wijsmuller.

Al in mei 2019 luidden de gemeenten gezamenlijk de noodklok: door de tekorten in de jeugdzorg dreigen jongeren met problemen de dupe te worden en dreigen als gevolg van de tekorten bezuinigingen op tal van voorzieningen, langere wachtlijsten en toenemende overlast.

Het kabinet stelde in mei vorig jaar € 350 miljoen extra voor de jeugdhulp in 2019, voor de drie jaar daarna jaarlijks € 190 miljoen.


Door: raadsstukken | Foto: ANP