Dagblad070 | Grootste problemen Midgaard lijken opgelost

Grootste problemen Midgaard lijken opgelost

mainImage

Het lijkt er op dat de grootste problemen bij de locatie Midgaard van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs voorbij zijn. Sinds begin deze maand mogen er weer jongeren worden opgenomen. De aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die dat voorkwam, is ingetrokken, zo deelt het college raadslid Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos maandag mee.

Roopram sloeg begin juni alarm over de situatie in Midgaard onder meer naar aanleiding van publicaties in de media. Er zou sprake zijn van het ontbreken van het verlenen van verantwoorde jeugdhulp. 

Het college geeft nu aan haar zorgen te herkennen en te delen. Zo ontving het Accountteam jeugdhulpplus al in oktober 2019 signalen over een hoog aantal vermissingen bij Midgaard. Volgens het college is er daarna overleg geweest tussen de gemeente, de politie en verantwoordelijken op de locatie.

In maart volgde een bezoek van de Inspectie, waarna besloten werd geen jongeren meer op te nemen en een interimmanager aan te nemen en een verbeterplan door te voeren. Al eerder was besloten vanaf januari een spoedplaatsingen buiten kantoortijden meer op te nemen.

In mei liet 'De Horizon' volgens de antwoorden van het college al weten dat de eerste positieve resultaten van de ingrepen zichtbaar waren. 'Zo is bijvoorbeeld het gebouw op orde gebracht en is de communicatie en het contact met ouders sterk verbeterd. De jongerenraad en cliëntenraad hebben een actieve rol in het meedenken over de verbeteringen op de locatie. De sfeer is verbeterd en we bieden zowel jongeren als medewerkers een ontwikkelperspectief.'

Een maand later, op 18 juni, liet de manager van De Horizon weten dat 'de conclusies van een recent uitgevoerde interne audit ons ondersteunen in de overtuiging dat we toegerust zijn om de kwaliteit te leveren die jongeren, ouders en jeugdbeschermers van ons mogen verwachten'.

Door veel gesprekken met jongeren, ouders en medewerkers zou het vertrouwen in elkaar zijn versterkt. Daarnaast, zo stelt de manager, werken we aan de ontwikkeling en deskundigheid van onze professionals en medewerkers. 'Het resultaat van onze inspanningen is dat we een veilig gebouw hebben met frisse ruimtes, de sfeer zichtbaar is verbeterd, gedwongen separaties tot het verleden behoren en er ontwikkelperspectief is voor de jongeren'.

 

 


Foto: horizon.eu