Den Haag stad zonder muren; ook kansarmen welkom

24 January 2018, 16:30 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De huidige coalitiepartijen D66, PvdA en CDA in de gemeenteraad van Den Haag voelen niks voor een ontmoedigingsbeleid om kansarmen te bewegen in de toekomst vooral niet naar deze stad te komen.

Uit cijfers van MKB-econoom Katinka Jongkind van ING bleek vandaag, dat er op de arbeidsmarkt in Den Haag van een totale mismatch sprake is tussen vraag en aanbod: een relatief groot aantal lager opgeleiden is op zoek naar banen die echter vooral voor hoger opgeleiden zijn weggelegd. Verwachting is dat die situatie er door de verwachte bevolkingsgroei van de stad en het verdwijnen van banen aan de onderkant van de markt (door verdergaande digitalisering) alleen maar nijpender op zal worden.

“De bevolking groeit sneller dan het aanbod aan banen,” zei wethouder Karsten Klein (CDA) vandaag bij de presentatie van de resultaten van de gemeentelijke aanpak op het gebied van stedelijke economie en werk, samen met collega-wethouders Saskia Bruines (D66) en Rabin Baldewsingh (PvdA). Toch ziet Klein niks in een ontmoedigingsbeleid richting kansarmen die zich in de toekomst in Den Haag willen vestigen.

Uiteraard heeft een stadsbestuur nooit de volledige regie in handen om de bevolkingssamenstelling te kunnen sturen. Niettemin zijn er instrumenten denkbaar - zoals woningbouwbeleid, vestigingsklimaat en migratie (aantallen statushouders) - waarop sturing mogelijk is.

Klein: “Goede maatregelen liggen altijd in het midden; alleen door interactie tussen bevolkingsgroepen wordt een stad sterker. De een kan niet zonder de ander.” Bruines: "Ik geloof in het versterken van de grootstedelijke dynamiek, bijvoorbeeld door jonge studenten aan ons te blijven binden." En Baldewsingh: “Die mismatch is er. Maar Den Haag is en blijft een stad zonder muren; een goede, krachtige stad bovendien, die ook dergelijke uitdagingen aankan.”