Dagblad070 | Haagse PvdA schrijft open brief aan coalitie

Haagse PvdA schrijft open brief aan coalitie

mainImage

De Haagse PvdA heeft vanochtend een open brief gestuurd naar coalitiepartijen Hart voor Den Haag / Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Met de brief, die is ondertekend door fractievoorzitter Martijn Balster en afdelingsvoorzitter Paulien van der Hoeven, doen de sociaaldemocraten een oproep aan de vier coalitiepartijen om andere keuzes te maken dan in de begroting van het Haagse college staan. "Leg de rekening niet neer bij kinderen die onze steun nodig hebben en ouderen die afhankelijk zijn van goede zorg. Zoek naar alternatieven voor deze eenzijdige bezuiniging, want die zijn er echt."

De Haagse PvdA dringt er bij de algemene beschouwingen vandaag op aan om de investeringen in de stad en kwetsbare Hagenaars op te voeren. Met een economie die het beter doet dan Amsterdam en Utrecht, is het volgens de PvdA niet meer dan logisch dat iedereen moet mee profiteren. Martijn Balster: “Ik maak me ontzettend zorgen over hoe de financiële tekorten in de begroting worden opgevangen. De economie van Den Haag groeit als een kool, maar toch wordt er in de begroting voor gekozen om stevig te bezuinigen op welzijn en zorg, op de meest kwetsbare Hagenaren." 

Balster: “Er kunnen echt eerlijke financiële keuzes worden gemaakt. Stap bijvoorbeeld over de drempel heen dat de gemeentelijke lasten voor mensen met de duurste woningen per se het laagst van Nederland moeten blijven. Dan kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee komt. Samen kunnen we andere keuzes maken en het Haagse college corrigeren,” roept Balster de coalitiepartijen op.

Balster waarschuwt ook voor het gebrek aan investeringen in de stad. "Als we investeringen in betaalbare woningen, verduurzaming van de stad, of het verbeteren van het openbaar vervoer voor ons uitschuiven, bereiden we Den Haag niet voor op de toekomst. Den Haag blijft maar wachten op geld van de rijksoverheid en de verkoop van Eneco. Je zult ook zélf bereid moeten zijn te investeren. In goede straten, tramtunnels en schone lucht, maar zeker ook in mensen."

De Haagse PvdA hoopt dat er over coalitie-oppositie verhoudingen heen kan worden gestapt en dat de handreiking wordt aangenomen. Afdelingsvoorzitter Van der Hoeven valt Balster bij: “Den Haag is een solidaire stad. Mensen zijn echt bereid om bij te dragen aan een dak boven het hoofd van iedereen en goede zorg waar mensen recht op hebben. Ik geloof echt niet dat de coalitiepartijen en hun achterbannen blij zijn met de bezuinigingen op welzijn en zorg. Hopelijk kunnen we samen aan de slag om deze beslissing van tafel te krijgen.”