Dagblad070 | Haagse Stadspartij: Rekenkamer duikt weg in debat Amare
mainImage

Haagse Stadspartij: Rekenkamer duikt weg in debat Amare

19 februari 2021, 13:44 uur
Politiek

De bespreking van het omstreden rapport van de Rekenkamer over Amare is volgens de Haagse Stadspartij donderdag ontaard in een vreemd schimmenspel met de Rekenkamer. De Rekenkamer had met de harde, maar fel betwiste, conclusie over de informatievoorziening een flinke steen in de vijver gegooid. Maar tijdens de vergadering bleek dat de Rekenkamer, die wel aanwezig was, zich onttrok aan iedere discussie over haar eigen rapport.  

Raadslid Peter Bos, die het rapport naar eigen zeggen serieus wekenlang kritisch had bestudeerd, bleef in verbijstering achter: “Ik heb geprobeerd om de Rekenkamer inhoudelijk verantwoording af te laten leggen over haar eigen raadsvoorstel met aanbevelingen en het rapport, maar de Rekenkamer dook angstig weg en werd onder aanvoering van SP en Partij voor de Dieren afgeschermd voor een kritische ondervraging. Een gemiste kans van de raad en de Rekenkamer om een fatsoenlijk democratisch debat over het rapport te voeren.” 

De Rekenkamer verdedigde tot nu toe wel altijd haar bevindingen in de raad. Bij eerdere rapporten over het economisch beleid en de Haagse Markt kon de raad tot nu toe altijd publiekelijk vragen stellen over de inhoud van het rapport. Bos: “De Rekenkamer kiest in dit geval voor een andere lijn. De voorzitter is met dit rapport de afgelopen tijd veelvuldig in de media geweest met ferme uitspraken, maar als ik in de media weerwoord geef, gaat hij vervolgens klagen dat hij zich niet kan verdedigen”. De klaagzang van de voorzitter van de Rekenkamer over de kritiek mondde gisteravond uit in een oekaze: “Het is niet verstandig dat dit onderzoek in diskrediet wordt gebracht”. Het leidde er toe dat de meerderheid van de raad het gebruikelijke debat blokkeerde. Bos bleef in verbijstering achter: “Geen enkel instituut moet denken dat het onfeilbaar is en boven iedere kritiek verheven is. Ook een luis in de pels als de Rekenkamer niet”. 

De Rekenkamer hield het donderdagavond bij een presentatie, waarna een enkele technische vraag gesteld kon worden. Maar ook hier ontweek de Rekenkamer een vraag van Bos over een bevinding uit het rapport. Wat resteerde was een debat tussen het college en de raad, met het gebruikelijke vingerwijzen naar elkaar. Hoewel verschillende partijen en ook het college afstand namen van de harde conclusies van de Rekenkamer, bestond er grote overeenstemming over de aanbevelingen. De raad wil van het college eerst nog wel informatie over de afspraken met de kunstinstellingen en over de ‘packagedeal’ uit 2018, waarmee Amare 33,5 miljoen euro duurder werd. Daarna zal het politieke debat worden voortgezet in de gemeenteraad. 

Bos: “Ik heb een dubbel gevoel overgehouden aan het debat. De omstreden hoofdconclusie van de Rekenkamer blijft nu in de lucht hangen. Positief is dat het college de aanbevelingen van de Rekenkamer vrijwel geheel omarmt. En ook nog een ander positief puntje: Wethouder van Asten van Cultuur pakt op mijn verzoek de handschoen op om de exploitatie van het deel waar het Koninklijk Conservatorium gebruik van maakt te verbeteren. De achtergrond daarvan is dat het Koninklijk Conservatorium het grote koekoeksjong is voor het project en zwaar drukt op de exploitatiebegroting van Amare.” 

Amare moet een nieuwe culturele ontmoetingsplek worden waarin het Zuiderstrandtheater, Nederlands Dans Theater, Koninklijk Conservatorium en Residentie Orkest gevestigd worden en wordt gebouwd op het Spuiplein in Den Haag. De opleveringsdatum werd verschoven, van begin januari naar begin mei. Ook de kosten vallen veel hoger uit. De gemeenteraad trok 177 miljoen euro uit voor het project, terwijl de Rekenkamer concludeert dat het culturele hart 223,3 miljoen euro kost.


Foto: Peter Bos