mainImage

Hart voor Den Haag bezorgd om versleten zebrapaden Loosduinen

19 mei 2022, 17:04 uur
Politiek

Enige tijd geleden zijn op het kruispunt van de Ouverturestraat en de Symfoniestraat in Loosduinen twee zebrapaden aangelegd. De oversteekplaatsen zijn nu alweer dusdanig versleten dat ze nauwelijks meer zichtbaar zijn op het wegdek, wat volgens omwonenden tot gevaarlijke situaties leidt. Hart voor Den Haag in de gemeenteraad trekt aan de bel.

"Er zit nu maar weinig muziek in de zebrapaden op het kruispunt Ouverturestraat/Symfoniestraat”, zegt raadslid Ralf Sluijs.“Verkeersdeelnemers zien ze nu simpelweg niet of te laat en dat levert gevaarlijke situaties op. Totaal onnodig als je weet dat het met een goede lik verf op te lossen is en omwonenden zich dan weer een stuk veiliger voelen bij het oversteken.” Hij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Hart voor Den Haag vraagt daarin ook opnieuw aandacht voor de onveilige verkeerssituaties aan de Loosduinse Hoofdstraat. "De verkeerssituatie is sinds de versmalling van de rijbaan enige jaren geleden ronduit problematisch", zegt Sluijs. "Bewoners in en om de Loosduinse Hoofdstraat klagen onder meer over het regelmatig sneuvelen van autospiegels, bestelbusjes die op de stoep parkeren, de grote hoeveelheid vrachtwagens die door de smalle straat moeten, en bange fietsers en scooters die over de stoep rijden met alle gevaren van dien."

Toename verkeersdruk

Bewoners geven volgens Sluijs ook aan dat de situatie in rap verslechtert door de toegenomen woningbouw in onder andere Vroondaal en het Westland. “Veel van het verkeer dat uit deze richting Den Haag binnen wil, gebruikt de Loosduinse Hoofdstraat. In het Westland worden voor 2030 alleen al 5.000 woningen gebouwd. Dan kun je op je vingers natellen wat dat doet voor de verkeersdruk op de Loosduinse Hoofdstraat”, zegt Sluijs. "Hart voor Den Haag wil daarom klip en klaar horen welke acties het college gaat nemen om de verkeerssituatie in de Loosduinse Hoofdstraat te verbeteren en wanneer deze acties genomen gaan worden.”


Foto: Hart voor Den Haag