Hart voor Den Haag: meer moestuinen ouderen

6 September 2019, 14:15 uur
Politiek
mainImage

De verwachting is dat er in 2021 ruim 80.000 Hagenaars van 65 jaar en ouder zijn (15% van de totale bevolking). Dat betekent dat ouderen een steeds groter onderdeel van de Haagse samenleving vormen. De grootste lokale partij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat het aantal moes- en volkstuinen in Den Haag voor hen wordt uitgebreid.

Raadslid Janice Roopram: “Den Haag is steeds beter op weg is om een meer seniorvriendelijke stad te worden. Eenzaamheid pakken we aan met een aanvalsplan en het uitbreiden van voorzieningen voor ouderen past hierbij. We krijgen regelmatig te horen dat meer moestuinen de wens is van vele Haagse ouderen. En omdat het ook nog eens goed is voor de gezondheid, zou het fijn zijn als het stadsbestuur hier gehoor aan geeft. Uit vele onderzoeken is gebleken welke positieve effecten tuinieren en natuur hebben op de gezondheid. Bezig zijn in de natuur blijkt een goed medicijn voor ouderen maar ook voor jongeren.”

Zowel in het verkiezingsprogramma van Hart voor Den Haag/Groep de Mos als in het Haagse coalitieakkoord staat vermeld dat moes- en volkstuinen behouden moeten blijven en dat het huidige college onderzoek zal doen om meer moes- en volkstuinen te creëren. Raadslid Janice Roopram heeft daarom schriftelijke vragen opgesteld gericht aan het stadsbestuur om te onderzoeken hoe het gesteld is met de huidige moes- en volkstuinen en gevraagd om uitbreiding. Ook vraagt zij het stadsbestuur te kijken naar een ouderentuin, waarin paden zijn verbreed voor een betere bereikbaarheid voor zowel scootmobiel als rolstoel en met verhoogde moestuinbakken en moestuintafels voor de ouderen die niet meer kunnen bukken en voor mensen met een beperking.