Hart voor Den Haag over nieuw Eschermuseum: ‘goed idee, slecht plan’

16 April 2024, 15:31 uur
Politiek
mainImage
M.C. Escher

Hart voor Den Haag wil dat er een nieuw plan komt voor de verplaatsing van het Eschermuseum naar de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout. Het gemeentelijke plan, het 'Visiedocument Nieuwe Eschermuseum' dat is opgesteld door de Stichting Escher Collectie en de samenwerkingsovereenkomst met deze stichting laten te veel vragen onbeantwoord, zegt gemeenteraadslid Rachid Guernaoui.

Het raadslid wil dat er in een nieuw plan duidelijker wordt aangegeven waarom de gemeente het Eschermuseum wil verplaatsen, wat het gaat kosten en hoe inwoners van Den Haag worden meegenomen in de plannen. Hart voor Den Haag benadrukt niet tegen de verhuizing te zijn. Toen Richard de Mos nog wethouder was, lagen de plannen al op tafel om dit mogelijk te maken. De Escher-collectie is nu nog te zien in Paleis Lange Voorhout.

"Er is meer dan vijf jaar verstreken sinds het plan van wethouder De Mos is gepresenteerd", zegt Rachid Guernaoui. "Het nieuwe plan laat totaal niet zien hoe het museum rendabel zal worden en is daarom te risicovol. Het college heeft helemaal niets geleerd van het Amare-debacle. Het publiek belang is niet beschreven, er is geen businesscase, er is geen onderbouwing van de bezoekersaantallen en er is geen exploitatieplan. De aanbestedingsstrategie is te risicovol en er is geen plan voor de huidige locatie van het Eschermuseum.”

Boegbeeld

Hart voor Den Haag ziet grote mogelijkheden om van het nieuwe Eschermuseum één van de boegbeelden van Den Haag te maken. "Nergens ter wereld staat zo’n grote museale Escher-collectie tentoongesteld. We willen daarom een nieuw plan waarin de fouten worden hersteld, het museum eerder open kan en de Hagenaars en Hagenezen het winnende ontwerp kunnen kiezen."