Hart voor Den Haag: ‘peperdure inhuur externen moet stoppen’

30 April 2024, 09:55 uur
Politiek
mainImage
René Oudshoorn

De partij Hart voor Den Haag wil dat de gemeente veel minder externe mensen inhuurt dan nu het geval is. De gemeente neemt zich wel steeds voor om dat te doen, maar krijgt het vervolgens niet voor elkaar. In 2022 bijvoorbeeld kostte het inhuren van extern personeel minstens 95 miljoen euro, twee keer zoveel als oorspronkelijk was begroot. 

"Een gemeente die de eigen afspraken schendt, is geen knip voor de neus waard”, reageert gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag. "Het is ronduit schokkend dat Den Haag, van de grootste steden van Nederland, het zwaarst leunt op externe inhuur, ondanks herhaalde waarschuwingen voor de risico’s die dit met zich meebrengt.” Sluijs wijst als voorbeeld op de bouw van cultuurpaleis Amare, waarbij een gebrek aan transparantie en controle heeft geleid tot miljoenenoverschrijdingen.

“Het is duidelijk dat het college haar beloften aan de inwoners van Den Haag structureel schendt door geen controle te hebben op de kwaliteit en bovenal de kosten van peperdure externe inhuur", aldus Sluijs, die spreekt van een "schoffering" van de gemeenteraad omdat die in 2020 unaniem een motie aannam om de externe inhuur zoveel mogelijk te beperken.

“De Haagse belastingbetaler wordt zo toch recht in het gezicht uitgelachen?”, aldus Sluijs die opheldering eist van het college van burgemeester en wethouders. “De belangen van de Haagse burgers mogen niet langer worden verwaarloosd ten koste van inefficiënt beheer en financiële verspilling. Het is de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur om de externe inhuur zo snel mogelijk drastisch terug te dringen, de eigen afspraken na te komen en de glasheldere opdracht van de gemeenteraad uit te voeren."