mainImage

Hart voor Den Haag wil 'haringhappen' op lijst cultureel erfgoed

11 juni 2022, 09:04 uur
Politiek

Als het aan gemeenteraadslid Richard de Mos van de partij Hart voor Den Haag ligt worden Vlaggetjesdag en het 'haringhappen' officieel benoemd als cultureel erfgoed.

"Helaas is er voor de haring de afgelopen jaren veel minder publiciteit geweest. Zo stopte in 2018 het AD met de jaarlijkse haringtest. Deze test zorgde ervoor dat visboeren er alles aan deden om zoveel mogelijk aandacht aan de haring en de verwerking ervan te schenken. Scholing was daarbij een belangrijk onderdeel. Nu dat is weggevallen, zijn visboeren minder snel geneigd om kennis te blijven vergaren en deze door te geven", aldus De Mos. "Bovendien moeten we zuinig zijn op onze tradities, waarvan er al zo veel verdwijnen of onder druk staan."

De Mos verkeert met zijn wens om 'haringhappen' bij de viskraam op de lijst van cultureel erfgoed te plaatsen in goed gezelschap. Uit een onderzoek van het televisieprogramma 'Wat Vindt Nederland' uit 2019 bleek dat 64 procent van de Nederlanders wil dat dit gaat gebeuren.

Tekst gaat door onder foto.

Lokale haringtest

"Vlaggetjesdag melden we aan omdat het evenement belangrijk is voor de lokale economie en de Scheveningse Haringtraditie”, aldus De Mos. Hij komt daarom ook met een initiatiefvoorstel Heerlijk Haring Happen waarin nog meer maatregelen staan om de traditie van de Hollandse Nieuwe levend te houden. Zo pleit hij ervoor om als onderdeel van citymarketing voor Den Haag een nieuwe jaarlijkse lokale haringtest op te zetten. Ook moet haring, het klaarmaken ervan en het werk in de haven gepromoot worden op scholen.

Een ander plan van De Mos is om een interactieve haringtour op te zetten langs plaatsen op Scheveningen die verband houden met de haringvangst. Tot slot vraagt Hart voor Den Haag om een wekelijkse markt in de 2de Binnenhaven van Scheveningen, waar vis in het algemeen en haring in het bijzonder ook kan worden aangeboden.


Foto: Wikimedia