mainImage

Hart voor Den Haag wil oud-agenten inzetten voor patrouilles

13 januari 2022, 09:36 uur
Politiek

Hart voor Den Haag in de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur actie onderneemt om het tekort aan politieagenten in onze stad aan te pakken. "We hebben het helemaal gehad met het oeverloze gepraat over het grote tekort aan agenten. Dat weten we namelijk allang. Waar blijft daadkracht om het probleem op te lossen?”

De politie Eenheid Den Haag heeft tot 2025 het grootste tekort aan operationele agenten van alle eenheden in Nederland. In 2022 lopen die tekorten verder op. Door pensionering en doorstroming naar andere functies en eenheden krimpt de operationele sterkte naar 5289 agenten. In verhouding tot de beoogde operationele formatie betekent dit een tekort van 6,7 procent, het grootste van alle eenheden in Nederland.

Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag kwam al eerder met een eigen politienota. Naast de oproep voor meer (wijk)agenten staan in dat plan tien voorstellen die meer politiecapaciteit moeten kunnen vrijspelen of ervoor kunnen zorgen dat deze capaciteit effectiever wordt benut. Eén van de voorstellen is om handhavers bepaalde politietaken te laten overnemen. Om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden moet er ook gekeken worden in hoeverre agenten én handhavers (tijdelijk) verschoven kunnen worden van rustige- naar risicogebieden, waarbij politie- en handhavingsinzet prioriteit hebben.

Oud-agenten in dienst

De Mos zegt "woedend" te zijn dat opeenvolgende burgemeesters "geen millimeter werk gemaakt hebben" om de voorstellen uit zijn nota uit te voeren. "Een kleine greep uit de voorstellen: Het efficiënter doen van aangifte, het lokken van agenten door bijvoorbeeld voorrang op een woning te geven, het vaker gebruiken van cameratoezicht en drones, het werven van politievrijwilligers door middel van campagnes en het enthousiast maken van scholieren voor doorstroming van het middelbaar onderwijs naar de politieacademie. Een ander voorstel is oud-agenten in dienst nemen voor patrouilles en preventie van woninginbraak. De gemeente Amstelveen heeft een dergelijk anti-inbraakteam in dienst genomen en sindsdien is het aantal woninginbraken en auto-inbraken met respectievelijk 35 procent en 46 procent gedaald."

De Mos heeft de voorstellen uit zijn politienota opgenomen in het nog te presenteren Hart voor Den Haag-verkiezingsprogramma. Daarnaast doet hij een oproep aan burgemeester Jan van Zanen om bij het Rijk meer agenten te eisen en om werk te maken van het uitvoeren van voorstellen uit zijn nota.


Foto: Politie