Dagblad070 | Hart voor Den Haag:"Inventariseer onveilige speeltoestellen"
mainImage

Hart voor Den Haag:"Inventariseer onveilige speeltoestellen"

Hart voor Den Haag-fractievertegenwoordiger Mohamed Balah
30 april 2021, 16:38 uur
Politiek

Hart voor Den Haag ontvangt steeds meer signalen van inwoners in de stad over speeltoestellen die in woonwijken aan hun lot zijn overgelaten. 

"In verschillende Haagse speel- en binnentuinen zijn speeltoestellen gewoon niet op orde", aldus Hart voor Den Haag fractievertegenwoordiger Mohamed Balah, die wijst op speeltoestellen die staan te verrotten. "Aan deze gevaarlijke toestellen kunnen kinderen vervelende verwondingen overhouden." 

Hart voor Den Haag wil dat verantwoordelijk wethouder Kavita Parbhudayal ervoor zorgt dat Haagse speeltoestellen op orde zijn. 

"Speeltoestellen in onze stad moeten heel, schoon en veilig. Als beheerder van speeltoestellen moet de gemeente aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen om ervoor te zorgen dat speeltoestellen geen gevaar opleveren.

Zo heeft de gemeente de verantwoordelijkheid dat deze speeltoestellen goed geplaatst worden met de juiste ondergrond. Goed beheer zorgt ervoor dat een veilig speeltoestel veilig blijft. Dit houdt in dat er een beheersplan is. En dat de toestellen volgens dit plan regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. Op veel plekken in de stad blijkt dit niet goed te verlopen", aldus fractievoorzitter Richard de Mos. 

Zo ondervinden spelende kinderen in het stadsdeel Centrum last van volledig door duiven en meeuwen ondergepoepte toestellen in het Rabbijn Maarsenplein en het Helena van Doeverenplantsoen. De speeltoestellen in Haagse binnentuinen, met name in Den Haag Zuid West en Mariahoeve waar veel van deze binnentuinen te vinden zijn, behoeven de nodige aandacht. Fractievertegenwoordiger Mohamed Balah vraagt zich af het melden van kapotte toestellen wel werkt zoals op de gemeentelijke website staat beschreven. 

"Daar staat dat de gemeente gevaarlijke situaties binnen 2 dagen afhandelt en dat overige meldingen binnen 3 dagen in behandeling worden genomen.Hoe kan het dan toch zo zijn dat mensen zich bij ons melden over de slechte staat van onderhoud?, vraagt Balah zich hardop af.  

Hart voor Den Haag wil van het stadsbestuur weten hoe groot dit probleem is en vraagt het stadsbestuur om een inventarisatie van (onveilige) speeltoestellen in onze stad. Ook wil de partij weten of er voldoende budget is om in een groeiende stad te blijven voorzien in voldoende speeltoestellen.


Foto: gemeente den haag